Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Benchmark M2000 - Με ελληνικές εντολές

Σε συνέχεια από το πρώτο μέρος  εδώ έχω το ελληνικό ίδιο πρόγραμμα (το έψιλον το έχω έπσιλον για να έχει τα ίδια γράμματα με το αγγλικό). Η διαφορά φαίνεται και δεν είναι μικρή. Τα ελληνικά γίνονται κεφαλαία με αλλαγή τόνων (πρέπει να φτιαχτεί μια καλύτερη ρουτίνα μάλλον), και αυτό γίνεται κάθε φορά που συναντάει ένα όνομα ο μεταφραστής που καταλαβαίνει ότι έχει ελληνικά (για την ακρίβεια καταλαβαίνει ότι δεν έχει μόνο αγγλικά).

Τμήμα β {
      Συνάρτηση x {=1000}
      α=x()
}
Τμήμα άλφαβήταγάμα {
      Συνάρτηση μεγάλοόνομα {=1000}
      άλφαβήτα=μεγάλοόνομα()
}
Τμήμα άλφαβήταΤελ {
      Συνάρτηση μεγάλοόνομα {=1000}
      άλφαβήτα=.μεγάλοόνομα()
}
Τμήμα άλφα_βήτα_γάμα {
      Συνάρτηση ένα_μεγάλο_ένα {=1000}
      άλφα_βήτα=ένα_μεγάλο_ένα()
}
Συνάρτηση Τπ$ {
      Διάβασε α
      Αν α=1 Τότε {="βελτιστοποίηση ναι"} Αλλιώς ="βελτιστοποίηση όχι"
}
Φόρμα 80,40
Οθόνη 1, 0 : Πένα 14
Τύπωσε $(4),   \\ Αναλογική γραφή
Για μ=1 Έως 2 {
      Αν μ=1 Τότε {βελτιστοποίηση ναι } Αλλιώς βελτιστοποίηση όχι
      Τύπωσε Τπ$(μ)
      Τύπωσε "Κανονικά Ονόματα"
      Τοπική άλφαβήτα,βήταγάμα,δέλταέπσιλον
      βήταγάμα=2
      δέλταέπσιλον=45
      Αναλυτής
      Για ν=1 Έως 3000
            άλφαβήτα=ριζα(βήταγάμα)+ημ(δέλταέπσιλον)
            άλφαβήταγάμα
      Επόμενο ν
      Τύπωσε Φόρτος
      Ανανέωση
      Τύπωσε "Ονόματα με _"
      Τοπική άλφα_βήτα,βήτα_γάμα,δέλτα_έπσιλον
      βήτα_γάμα=2
      δέλτα_έπσιλον=45
      Αναλυτής
      Για ν=1 Έως 3000
            άλφα_βήτα=ριζα(βήτα_γάμα)+ημ(δέλτα_έπσιλον)
            άλφα_βήτα_γάμα
      Επόμενο ν
      Τύπωσε Φόρτος
      Ανανέωση
      Τύπωσε "Ονόματα με ένα γράμμα"
      Τοπική α, β, δ
      β=2
      δ=45
      Αναλυτής
      Για ν=1 Έως 3000
            α=ριζα(β)+ημ()
            β
      Επόμενο ν
      Τύπωσε Φόρτος
      Ανανέωση
      Τύπωσε "Πλήρες όνομα με τελεια στην αρχή και @ στις συναρτήσεις μεταφραστή"
      Τοπική άλφαβήτα,βήταγάμα,δέλταέπσιλον
      βήταγάμα=2
      δέλταέπσιλον=45
      Αναλυτής
      Για ν=1 Έως 3000
            .άλφαβήτα=@ριζα(.βήτα_γάμα)+@ημ(.δέλτα_έπσιλον)
            .άλφαβήταΤελ
      Επόμενο ν
      Τύπωσε Φόρτος
      Ανανέωση
}
Τύπωσε  "Χρησιμοποίηση γρήγορης Για {}"
Ανανέωση
Για μ=1 Έως 2 {
      Αν μ=1 Τότε {βελτιστοποίηση ναι } Αλλιώς βελτιστοποίηση όχι
      Τύπωσε Τπ$(μ)
      Τύπωσε "Κανονικά Ονόματα"
      Τοπική άλφαβήτα,βήταγάμα,δέλταέπσιλον
      βήταγάμα=2
      δέλταέπσιλον=45
      Αναλυτής
      Για ν=1 Έως 3000 {
            άλφαβήτα=ριζα(βήταγάμα)+ημ(δέλταέπσιλον)
            άλφαβήταγάμα
      }
      Τύπωσε Φόρτος
      Ανανέωση
      Τύπωσε "Ονόματα με _"
      Τοπική άλφα_βήτα,βήτα_γάμα,δέλτα_έπσιλον
      βήτα_γάμα=2
      δέλτα_έπσιλον=45
      Αναλυτής
      Για ν=1 Έως 3000 {
            άλφα_βήτα=ριζα(βήτα_γάμα)+ημ(δέλτα_έπσιλον)
            άλφα_βήτα_γάμα
      }
      Τύπωσε Φόρτος
      Ανανέωση
      Τύπωσε "Ονόματα με ένα γράμμα"
      Τοπική α, β, δ
      β=2
      δ=45
      Αναλυτής
      Για ν=1 Έως 3000 {
            α=ριζα(β)+ημ()
            β
      }
      Τύπωσε Φόρτος
      Ανανέωση
      Τύπωσε "Πλήρες όνομα με τελεια στην αρχή και @ στις συναρτήσεις μεταφραστή"
      Τοπική άλφαβήτα,βήταγάμα,δέλταέπσιλον
      βήταγάμα=2
      δέλταέπσιλον=45
      Αναλυτής
      Για ν=1 Έως 3000 {
            .άλφαβήτα=@ριζα(.βήτα_γάμα)+@ημ(.δέλτα_έπσιλον)
            .άλφαβήταΤελ
      }
      Τύπωσε Φόρτος
      Ανανέωση
}


Παραθέτω εδώ και συγκριτικά αποτελέσματαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου