Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Αναθεώρηση 128

Λίγα πράγματα σε αυτή την αναθεώρηση. Τεχνικά θέματα για αποφυγή σφαλμάτων μελλοντικά. Τίποτα το ιδιαίτερο!

Να και ένα ωραίο παράδειγμα, με εντολές στα αγγλικά
Βρίσκει το π με ακρίβεια 5 δεκαδικών σε 200 χιλιάδες πράξεις σε 32 δευτερόλεπτα, απασχολεί ένα πυρήνα μόνο. Σε Wine στο Linux δεν το βάζω ούτε για πλάκα για κάποια αιτία που δεν ξέρω ακόμα οι επαναλήψεις είναι χίλιες φορές πιο αργές από τα Windows..και αυτό έχει μετρηθεί στο ίδιο μηχάνημα.
n=400000
f=4 : long b=4, m=3
profiler
for m=3 to n*2+1 step 4 {f-=b/m}
for m=5 to n*2+1 step 4 {f+=b/m}
Print f
print timecount
clipboard str$(f)


Δίνει αυτό 3.1415951534461
Ενώ η εσωτερική τιμή (της Μ2000)  3.14159265358979

Τις τιμές τις γράφω απευθείας στο πρόχειρο:
clipboard str$(pi)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου