Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Αναθεώρηση 129 και Jingle Bells (short version)

Στην αναθεώρηση 129 "επισκευάστηκε" η ΠΡΟΣ εντός ρουτίνας (στην ουσία το είχα αφήσει, χωρίς μια λύση)
Έβαλα και ένα τραγούδι (όσο μπορούσα το έγραψα...το @3 σημαίνει 1/2^(3-1) δηλαδή 1/4 αξία. Το @4 είναι το 1/8.(παίζει μέχρι 32. στο @6)

Έγγραφο α$="E@3E@3E@2E@3E@3E@2E@3G@3C@3D@3E"
\\ εδώ κάνουμε προσθήκη
α$="F@3F@3F@3F@3F@3E@3E@3E@4E@4E@3D@3D@3E@3D@2G@2"
α$="E@3E@3E@2E@3E@3E@2E@3G@3C@3D@3E"
α$="F@3F@3F@3F@3F@3E@3E@3E@4E@4G@3G@3F@3D@3C"
Φωνή 1, 800, α$
Παίξε 1, 44
\\ οι ρουτίνες ανήκουν στο τμήμα
\\ και βλέπουν τις μεταβλητές του
\\ η μεταβλητή ι όταν καλούμε την Αλφα() σκιάζεται
\\ από την τοπική ι
Φορμα 100,50
χ=χαρκωδ("*")
ι=1
Ενώ Ενκομ$=""  {
      ι++
      αν ι>50 τότε ι=1
      αναμονη 50
      κ=τυχαιος(1,8)
      Διαμέσου Αλφα(ι)
      Τύπωσε ι
}


Ρουτίνα Αλφα(μ)
      Τοπική ι=0
Ξανά:
      Τύπωσε @((10-ι) δια 2 *κ), επαν$(χαρκωδ$(μ+χ),ι*κ)
      ι++
      Αν ι<10 Τότε Προς Ξανά
      Τύπωσε @((ι-1) δια 2 * κ ), επαν$("*",κ)
Τέλος Ρουτίνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου