Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Αναθεώρηση 5 (Έκδοση 8.9)

Η αναθεώρηση 4 είχε ένα θέμα με την απαρίθμηση με την Για μεταβλητή= ... έως ... ανά ....  : Επόμενο μεταβλητή (και Για  { })  και τώρα φτιάχτηκε:


για i%=-1.1 έως -4.1 ανά 1.5 {
      Τύπωσε i%
}


για i%=1.1 έως 4.1 ανά 1.5 {
       Τύπωσε i%
}

για i%=-1.1 έως -4.1 ανά 1.5
      Τύπωσε i%
επόμενο i%

για i%=1.1 έως 4.1 ανά 1.5
       Τύπωσε i%
επόμενο i%

Μακρύς i
για i=-1.1 έως -4.1 ανά 1.5 {
      Τύπωσε i
}

για i=1.1 έως 4.1 ανά 1.5 {
       Τύπωσε i
}

για i=-1.1 έως -4.1 ανά 1.5
      Τύπωσε i
επόμενο i

για i=1.1 έως 4.1 ανά 1.5
       Τύπωσε i
επόμενο iή με αγγλικές εντολές:

for i%=-1.1 to -4.1 step 1.5{
      Print i%
}

for i%=1.1 to 4.1 step 1.5 {
       Print i%
}

for i%=-1.1 to -4.1 step 1.5
      Print i%
next i%

for i%=1.1 to 4.1 step 1.5
       Print i%
next i%


long i
for i=-1.1 to -4.1 step 1.5{
      Print i
}

for i=1.1 to 4.1 step 1.5 {
       Print i
}
for i=-1.1 to -4.1 step 1.5
      Print i
next i

for i=1.1 to 4.1 step 1.5
       Print i
next i


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου