Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Αναθεώρηση 27 (Έκδοση 8.9)

Μερικές προσθήκες εσωτερικές (διορθώθηκε και η 26 που βγήκε για λίγο)
Μπήκε η δυνατότητα να δώσουμε στο σωρό ένα αντικείμενο και να το φορτώσουμε σε θέση πίνακα. Για ομάδες και λάμδα συναρτήσεις γίνονταν, όπως γίνονταν και με άμεση εκχώρηση (πχ το Α(2)=(1,2,3) είναι άμεση εκχώρηση, ενώ το Στη Β(2)=(1,2,3) είναι έμμεση, επειδή πρώτα υπολογίζεται η δεξιά έκφραση και μετά η αριστερή, ενώ μεσολαβεί η τοποθέτηση του αποτελέσματος στο σωρό τιμών). Η δυνατότητα λοιπόν που μπήκε είναι άμεσα συνδεδεμένη και με το πώς διαβάζουν τμήματα και συναρτήσεις από το σωρό (αφού διαβάζουν με τη Διάβασε, ή READ)

Dim A(10), B(10)
A(2)=(1,2,3)
let B(2)=(1,2,3)
\\ let is equivalent with two commands
\\ Push (1,2,3) : Read B(2)
Print A(2)(2), B(2)(2)

Διάλειμμα για διακοπές!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου