Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Συνάρτηση σε μια γραμμή

Συνάρτηση με την χρήση Ternary χειριστή

Κάνε Φιμπ(χ)=Αν(χ>1->Φιμπ(χ-1)+Φιμπ(χ-2), χ)
Για ι= 0 Έως 10
      Τύπωσε Φιμπ(ι)
Επόμενο ι

Def fib(x)=If(x>1->fib(x-1)+fib(x-2), x)
For i= 0 to 10
      Print fib(i)
Next i


Συνάρτηση με επιστροφή δείκτη σε πίνακα για δυο ή περισσότερα αποτελέσματα.
 
Κάνε προσθΠολλ(χ, ψ)=χ+ψ, χ*ψ
Κάνε προσθ(μ)=Πίνακας(μ,0)
Κάνε πολλ(μ)=Πίνακας(μ,1)
Μ=προσθΠολλ(5,6)
Τύπωσε προσθ(Μ), πολλ(Μ)

 

Def sumMul(x, y)=x+y, x*y
Def sum(m)=Array(m,0)
Def prod(m)=Array(m,1)
M=sumMul(5,6)
Print sum(M), prod(M)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου