Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

Αναθεώρηση 40 (Έκδοση 9.0)

Δυο αλλαγές έγιναν σε αυτή την αναθεώρηση:

1. Κατά τη αλλαγή μεγέθους από την κάτω δεξιά γωνία σε μια φόρμα χρήστη υπήρχε πρόβλημα με το να βγει έξω από το ορατό πλαίσιο της οθόνης, και τώρα δεν βγαίνει, οπότε μπορούμε να την χειριστούμε. (και παλιότερα, πριν μερικές αναθεωρήσεις, δεν έβγαινε, αλλά όταν άλλαξε ο κώδικας για να συμπεριλάβει πολλαπλές οθόνες απόκτησε ένα λάθος)

2. Η εντολή Στοκ ή Stock αντιγράφει στοιχεία πίνακα από σε διαφορετικούς ή και στον ίδιο. Όταν είναι ο ίδιος και ως "πηγή" και ως "προορισμός" τότε σε περίπτωση που κάποια στοιχεία της πηγής θα αλλάξουν (είναι δηλαδή και προορισμός), τότε δεν έχει νόημα η αντιγραφή σε αντικείμενο, αλλά η μετακίνηση, με μια αντιγραφή δείκτη. Έτσι ο κώδικας τώρα λειτουργεί διαφορετικά στις επικαλύψεις, και κάνει απλά μετακίνηση. Αυτό έχει μεγάλο κέρδος όταν έχουμε πίνακες σε πίνακες οι οποίοι είναι "πίνακες" και όχι "δείκτες σε πίνακες". Θυμίζω ότι η Μ2000 έχει δυο ειδών πίνακες, τους πίνακες με ονόματα με παρενθέσεις και τους πίνακες με ονόματα χωρίς παρενθέσεις, οι οποίοι είναι δείκτες σε πίνακα. Οι δείκτες αντιγράφονται ως δείκτες ενώ οι πίνακες με αντιγραφή πίνακα. Η αρχική έκδοση της Στοκ δεν έκανε αντιγραφή αντικειμένων, εκτός αν ήταν ομάδες, και σε προηγούμενη αναθεώρηση άλλαξε αυτό, και κάνει αντιγραφή και σε πίνακες (που είναι στοιχεία σε πίνακες). Απλά με την τωρινή αλλαγή βελτιώθηκε η ταχύτητα.