Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020

Revision 9 Version 9.9

A bug from Print statement removed. From a version of Print, a Print @-2, ""; which send to channel -2 (to screen) the same way as send characters to a file. (can be use for text art).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου