Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 9.9 Αναθεώρηση 1.

Σε αυτήν την αναθεώρηση έγιναν πολλά πράγματα. Διορθώθηκαν ατέλειες της 9.9. Μπήκαν νέα αναγνωριστικά. Ενημερώθηκε η βοήθεια. Νέα προγράμματα στο info.gsb αρχείο.

Υπάρχει το αναγνωριστικό Διαδίκτυο που γυρνάει αληθής αν έχουμε σύνδεση με το διαδίκτυο. Επίσης το Διαδίκτυο$ γυρνάει την ip που βγαίνουμε στο διαδίκτυο. Υπάρχει ένα ωραίο πρόγραμμα επίδειξης στο info.gsb το Combo1 το οποίο δείχνει παράλληλα την χρήση του combobox, και εμφανίζει συνέχεια την κατάσταση σύνδεσης μέχρι να πατήσουμε ένα πλήκτρο πάνω στη φόρμα που εμφανίζει, οπότε εμφανίζει τις δυο ip, αυτή που δίνει το router σε μας και την δημόσια ip.

Στα tuple (πίνακες στη Μ2000), προστέθηκε μια συνάρτηση (διπλή για αριθμούς και αλφαριθμητικά) #Εκφρ(), #Εκφρ$() και στα αγγλικά #Eval() και #Eval$() η οποία εκτελεί αντικείμενα που γυρνάνε τιμές (με ή χωρίς παραμέτρους, ανάλογα την περιπτωση) και βρίσκονται στο tuple. Μπορούσε να γίνει αυτό, με άλλο τρόπο, αλλά εδώ η έξοδος από την συγκεκριμένη συνάρτηση αν είναι πίνακας (άλλο tuple) μπορεί να πάει σε πρόσθετη συνάρτηση τύπου #x() (δεν γίνεται για τις συναρτήσεις που γυρνούν αλφαριθμητικό, πρέπει να είναι τελευταίες στη σειρά). Αντικείμενα που επιστρέφουν τιμές είναι οι λάμδα συναρτήσεις και τα αντικείμενα τύπου ομάδα αν έχει οριστεί ιδιότητα Αξία.
 

Από το αρχείο Readme:

M2000 Interpreter and Environment

Version 9.9 revision 1

1. Update the socket and the client objects. See down4 example in info.gsb.
2. New read only variable Internet$ return the public ip or 127.0.0.1 if no internet connection exist
3. New read only variable Internet return true if there is an internet connection
4. New #Eval() and #Eval$() for tuples.
5. Report statement rewrite for use proper the TAB character when use justification. Also now is faster. Use a variant of code from internal editor to find the proper point to cut the line, using a binary search. The old wwplain function exist as wwplainOLD, for information only.
6. Improved Test form (a bug fixed).
7. Many improvments and bug fixed.
8. Many examples in info.gsb also improved, and new examples added.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου