Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Αναθεώρηση 24 Έκδοση 10.

- Ανέβηκαν τα αρχεία και στο github (μόνο κώδικας) και στο Drive (όλα, και τα exe, dll).

- Στη νέα αναθεώρηση προστέθηκε η χρήση άμεσα του icon από αυτό που αλλάξαμε στο taskbar (στο τρέχον m2000.exe), στο msgbox (βγαίνει με την Ask() ή Ρώτα() συνάρτηση).

- Επίσης σε πολλαπλά μόνιτορ, κατά το άνοιγμα του περιβάλλοντος μπορούμε να μετακινήσουμε γρήγορα το ποντίκι στο μόνιτορ που θέλουμε και θα ανοίξει εκεί το περιβάλλον. Το ίδιο επίσης συμβαίνει κατά το άνοιγμα παραθύρων, το μόνιτορ που θα εμφανιστεί μια φόρμα επιλέγεται βάσει της θέσης του δείκτη του ποντικιού.

Έστω ότι έχουμε δυο  μόνιτορ (το 0 και το 1) Αν δώσουμε την εντολή Παράθυρο 12, 1 τότε θα καθαριστεί η φόρμα του περιβάλλοντος της Μ2000, με γραμματοσειρά μεγέθους 12pt σε πλήρη οθόνη στο μόνιτορ 1 (εδώ δεν παίζει ρόλο το που είναι ο δείκτης του ποντικιού). Δείτε το Βοήθεια Παράθυρο.


Γ.Κ.

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Revision 23 Version 10

 Now ICON statement handle buffers loaded icon files. Using the Load Resource from editor we can place a Binary structure (binary as Base-64 encoded) . The editor ask for a file and then a name. We provide a .ico file and a name as myIco. Then after the Binary definition we place the Icon myIco. The icon in taskbar changed to that on myIco.


Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόβλημα με το Github

Λόγω προβλήματος στο GitHub αποφάσησα να δημιουργήσω έναν φάκελο στο google drive με όλα τα αρχεία για την Μ2000 (και το M2000Language.exe δηλαδή το αρχείο εγκατάστασης).

Folder ExportM2000