Εγκατάσταση

Δείτε εδώ τα Ιστορικά Στοιχεία

Ανανεώθηκε ο οδηγός εγκατάστασης, για Linux (με Wine) και Windows.

Εγκατάσταση:

Στις τελευταίες εκδόσεις του διερμηνευτή δεν είναι απαραίτητο το runtime της Access. Η βοήθεια της Μ2000 είναι σε αρχείο πιο απλό. Στο αρχείο εγκατάστασης έχει αφαιρεθεί το Help2000.mdb. Το αρχείο αυτό συντηρείται (ανανεώνεται) τακτικά, και υπάρχει στο github. Η χρήση του σαν αρχείο βοήθειας δημιουργούσε προβλήματα, κύρια με την σποραδική εμφάνιση κρασαρίσματος, όταν είχε χρησιμοποιηθεί η βοήθεια και εμφανίζονταν το messagebox της Μ2000. Αυτό το πρόβλημα με είχε αναγκάσει να το ψάξω σε βαθμό να κάνω αλλαγές στο σώσιμο αρχείων προγραμμάτων της Μ2000, με πρόσκαιρο σώσιμο πριν την εμφάνιση του μηνύματος αν θέλουμε να σώσουμε πάνω στο παλιό. Τελικά η λύση ήταν η αλλαγή του αρχείου, σε ένα πιο απλό φορμά, δυαδικού αρχείου με κατάληξη dat. Υπάρχει όμως ένας διακόπτης, δες εντολή switch, που γυρνάει τη βοήθεια στο αρχείο mdb αν έχουμε κάποιο με παραλλαγές.

Στο αρχείο εγκατάστασης μπήκε εκτός από το αρχείο προγραμμάτων info.gsb δύο εγχειρίδια, ένα αγγλικό και ένα ελληνικό. Κατά την εγκατάσταση στο Έναρξη - Προγράμματα υπάρχει μενού Μ2000 με επιλογές για τα εγχειρίδια. Και τα δύο είναι σε pdf τα οποία όμως ανοίγουν σε libreoffice για διορθώσεις σαν odt αρχεία.

Ουσιαστικά για την εγκατάσταση δεν χρειάζεται τίποτα επιπλέον.

Για την χρήση του info.gsb ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω με κίτρινο χρώμα.

Οι οδηγίες παρακάτω για το runtime της Access αφορούν παλιές εγκαταστάσεις.


Αν δεν υπάρχει η Access χρειάζεται να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε την έκδοση την ελεύθερη έκδοση της Access για ανάγνωση αρχείων:

Πιθανόν να μην κάνει αυτό! Οπότε βάζουμε το  runtime της Access 2007 (αυτό γίνεται γιατί η βοήθεια είναι συμβατή με Access 2007, για να διαβάζεται και σε XP και σε Windows 10).
Microsoft Access 2013 Runtime

Ο τόπος cnet παρέχει το αρχείο πια, και είναι χωρίς ιούς!

Access 2007 Runtime

Από την αναθεώρηση 20, έκδοση 8.1 το περιβάλλον χρειάζεται εγκατάσταση. Πριν ήταν ένα απλό exe αρχείο. Αυτό άλλαξε σε dll αρχείο το οποίο καλείται από ένα μικρό exe εκτελέσιμο αρχείο. Το περιβάλλον μπορεί να φορτωθεί από άλλες γλώσσες γιατί είναι ένα αντικείμενο ActiveX.Σε κάθε αναθεώρηση καλό είναι να κατεβάζουμε το αρχείο εγκατάστασης από το DropBox (δεν χρειάζεται να είναι κανείς χρήστης για να το κατεβάσει), και να αφού κάνουμε απεγκατάσταση, να κάνουμε εκ νέου εγκατάσταση. Υπάρχει πιστοποιητικό που μπορούμε να εγκαταστήσουμε ως ριζικό πιστοποιητικό, οπότε με την εγκατάσταση το αρχείο εγκατάστασης εμφανίζεται ως γνωστού εκδότη.

Υπάρχει εγχειρίδιο της 8.8 εδώ Μικρό Εγχειρίδιο της Μ2000 
Θα ανανεωθεί σύντομα!

Οδηγός Εγκατάστασης

Ο κώδικας υπάρχει στο dropbox . Στο zip αρχείο υπάρχει ο κώδικας και το εκτελέσιμο αρχείο. Σε Chrome μπορεί να λέει ότι είναι επικίνδυνο και τα σχετικά επειδή υπάρχει το εκτελέσιμο αρχείο. Το αρχείο αυτό είναι υπογεγραμμένο με ψηφιακό πιστοποιητικό. Υπάρχει το ca.crt το οποίο μπορεί κανείς να το εγκαταστήσει ως ριζικό πιστοποιητικό. Τότε τα Windows θεωρούν έμπιστο το πρόγραμμα.

Προσθήκη:
Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα m2000.exe χωρίς να δηλώσουμε τα ελληνικά ως γλώσσα για το κείμενο σε προγράμματα που δεν υποστηρίζουν Unicode.
H M2000 υποστηρίζει Unicode, στην οθόνη, στα ονόματα αρχείων, σε αρχεία, σε βάσεις δεδομένων.


Βήματα για την εγκατάσταση:

1.Από την αρχική σελίδα επιλέγουμε ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ με δεξί κλικ και από το μενού επιλέγουμε άνοιγμα σε νέο παράθυρο / open in new window
2. Θα ανοίξει το Dropbox. Πάνω δεξιά είναι το Download button. Θα μας ζητήσει να γίνουμε μέλος, λέμε no thanks (ή αν θέλουμε γινόμαστε, δεν είναι όμως απαραίτητο) - στην επιλογή στο διάλογο κάτω. Αν μας βγάλει πάλι στη λίστα τότε πάμε δεύτερη φορά για κατέβασμα και τώρα δεν ζητάει να γραφτούμε.
3. Το εκτελέσιμο που κατεβάζουμε είναι αρχείο  Setup, το τρέχουμε και κάνουμε εγκατάσταση.
Αυτά είναι τα βήματα, αν θέλει κανείς πριν το 3 βάζει το πιστοποιητικό ca.crt ως πιστοποιητικό παρόχου και έτσι είναι ενήμερο το σύστημα για το πιστοποιητικό που ο πάροχος έχει εκδώσει και είναι εντός του m2000.exe και του m2000.dll.


Τι μπορούμε να κάνουμε όταν τρέξουμε το Μ2000.Exe:

Ανοίγει ο διερμηνευτής-Περιβάλλον της Μ2000 και εμφανίζει την γραμμή εντολών. Με Φόρμα 60,40 φτιάχνουμε το μέγεθος που θέλουμε γραμμάτων, πόσα γράμματα στη γραμμή και πόσες γραμμές (η Μ2000 γράφει και με αναλογική γραφή, αλλά χρησιμοποιεί τις θέσεις τις απλής γραφής για να στοιχίζει στήλες). Με τέλος τερματίζουμε το πρόγραμμα. Με Esc σταματάμε εντολές, με Break κάνουμε ψυχρή εκκίνηση του περιβάλλοντος. Με Ctrl+U ανοίγουμε τις ρυθμίσεις. Εγώ συνήθως ρυθμίζω το διάστιχο στα 60 twips για να έχουν απόσταση οι γραμμές. Με ? 12+4 εκτελούμε άμεσα πράξεις. Με Α=10 κάνουμε άμεσα μια μεταβλητή. Με Πίνακας Α(100) κάνουμε άμεσα πίνακα (μέχρι 10 διαστάσεις). Δείτε με τη βοήθεια τα ΣΩΣΕ ΦΟΡΤΩΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΟ ΑΔΕΙΑΣΕ ΝΕΟ καθώς και τα ΟΘΟΝΗ. ΠΕΝΑ, ΤΥΠΩΣΕ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Με την ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΛΑ βλέπουμε όλη τη λίστα εντολών (που υπάρχει στην βοήθεια). Με Help All την βλέπουμε στα αγγλικά (αφού όλες οι εντολές είναι στα αγγλικά).


Την πρώτη φορά δίνουμε εντολές όπως:
Dir Appdir$
Load Info
και μόλις φορτώσει πατάμε το F1 (κάνει αποθήκευση όλων των προγραμμάτων που φόρτωσε το info, στο φάκελο του χρήστη).
Την επόμενη φορά που θα τρέξουμε τη γλώσσα (το περιβάλλον της, μπορεί να τρέχει περισσότερες από μια φορά ταυτόχρονα), θα γράψουμε load info και θα φορτωθεί από τον φάκελο χρήστη.

Γράφουμε Τέλος και πατάμε enter για να κλείσει το περιβάλλον της γλώσσας.

Λίγα λόγια για τη Μ2000 για το τι μπορεί να κάνει!

Η Μ2000 φτιάχνει βάσεις δεδομένων, έχει γραφικά με κύκλους, πολύγωνα, καμπύλες, χρησιμοποιεί και πολικές συντεταγμένες, επίσης ανοίγει πολυμέσα, χειρίζεται φωτογραφίες, λόγο (μιλάει κιόλας), παίζει μουσική με νότες και φωνές κάνοντας χρήση του συνθεσάιζερ, μπορεί να χρησιμοποιήσει Αυλούς για σύνδεση μεταξύ εφαρμογών σε Μ2000, και διαθέτει και νήματα (κώδικας που τρέχει παράλληλα). Μπορεί να χειριστεί το Word και άλλα παρόμοια προγράμματα. Μπορούμε να φτιάχνουμε προγράμματα με διάφορα στυλ, όπως διαδικαστικό, τμηματικό, αντικειμενοστραφή, και όπως έγραψα σε ένα παράδειγμα...και συναρτησιακό. Μπορεί να εξάγει σε εκτυπωτή. Παίρνει εντολές στα ελληνικά και με τόνους, με την σύνταξή της φυσικά.

Εγκατάσταση Αναθεώρησης

Απεγκατάσταση και νέα εγκατάσταση. Οι ρυθμίσεις παραμένουν.

Η εντολή Monitor

Αυτή η εντολή μας δείχνει διάφορα path (μονοπάτια) και στοιχεία για την Μ2000. Το AppPath δεν εμφανίζεται (βγαίνει με την ? AppDir$) γιατί αυτό που μας γυρίζει είναι το μονοπάτι που θα γνώριζαν τα windows αν στην Εκτέλεση (windows key+R) δίναμε το m2000.exe. Κάποια στιγμή που θα ολοκληρωθεί η ενσωματωμένη βοήθεια θα υπάρξει ένας τρόπος για εγκατάσταση με ένα κλικ, οπότε θα βλέπουμε εκεί το μονοπάτι "εγκατάστασης".
Αν θέλουμε να κάνουμε τα αρχεία gsb να τρέχουν με την m2000.exe μπορούμε. Ξεκινάμε την Μ2000 με δικαιώματα Admin (δεν χρειάζεται άλλη φορά). Με "+REG" κάνουμε τα GSB να συνδέονται με το τρέχον exe (βάσει του AppDir$) ενώ το "-REG" αφαιρεί την σύνδεση! Με την εντολή monitor ελέγχουμε
monitor
switches "+REG"
switches "-REG"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου