Εγκατάσταση

Δείτε εδώ τα Ιστορικά Στοιχεία

Ανανεώθηκε ο οδηγός εγκατάστασης, για Linux (με Wine) και Windows.

Εγκατάσταση:

Στις τελευταίες εκδόσεις του διερμηνευτή δεν είναι απαραίτητο το runtime της Access. Η βοήθεια της Μ2000 είναι σε αρχείο πιο απλό. Στο αρχείο εγκατάστασης έχει αφαιρεθεί το Help2000.mdb. Το αρχείο αυτό συντηρείται (ανανεώνεται) τακτικά, και υπάρχει στο github. Η χρήση του σαν αρχείο βοήθειας δημιουργούσε προβλήματα, κύρια με την σποραδική εμφάνιση κρασαρίσματος, όταν είχε χρησιμοποιηθεί η βοήθεια και εμφανίζονταν το messagebox της Μ2000. Αυτό το πρόβλημα με είχε αναγκάσει να το ψάξω σε βαθμό να κάνω αλλαγές στο σώσιμο αρχείων προγραμμάτων της Μ2000, με πρόσκαιρο σώσιμο πριν την εμφάνιση του μηνύματος για αν θέλουμε να σώσουμε πάνω στο παλιό. Το οποίο υπάρχει ακόμα οπότε: Αν τυχόν πέσει η Μ2000 κατά το σώσιμο προγράμματος, τότε ανοίγουμε τη Μ2000 και φορτώνουμε το πρόγραμμα με το ίδιο όνομα που πήγαμε να το σώσουμε. Το σύστημα βρίσκει ότι υπάρχει  έκδοση νεότερη ως backup και την εφαρμόζει, δηλαδή μας φέρνει την νέα και όχι το αρχείο που ζητάμε, και είναι το παλιό, μετά πατάμε το ctrl+A για να σώσουμε, προσοχή αν δεν σώσουμε το πρόσκαιρο, ασφαλείας αρχείο, θα έχει χαθεί και έτσι θα έχουν χαθεί οι αλλαγές! Τελικά η λύση, από το πρόβλημα της χρήσης της βάσης δεδομένων  ως αρχείου βοήθειας ήταν η αλλαγή του αρχείου, σε ένα πιο απλό φορμά, δυαδικού αρχείου με κατάληξη dat. Υπάρχει όμως ένας διακόπτης, δες εντολή switch, που γυρνάει τη βοήθεια στο αρχείο mdb αν έχουμε κάποιο με παραλλαγές.

Στο αρχείο εγκατάστασης μπήκε εκτός από το αρχείο προγραμμάτων info.gsb και δύο εγχειρίδια, ένα αγγλικό και ένα ελληνικό. Κατά την εγκατάσταση στο Έναρξη - Προγράμματα υπάρχει μενού Μ2000 με επιλογές για τα εγχειρίδια. Και τα δύο είναι σε pdf τα οποία όμως ανοίγουν σε libreoffice για διορθώσεις σαν odt αρχεία.

Ουσιαστικά για την εγκατάσταση δεν χρειάζεται τίποτα επιπλέον.

Για την χρήση του info.gsb ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω με κίτρινο χρώμα.


Αφαιρέθηκε η χρήση του DROPBOX. Θα παραμείνουν τα αρχεία της έκδοσης 10 αναθεώρησης 4 ως τα τελευταία αρχεία στο DROPBOX. Θα μείνει μόνο το GitHub.

Οδηγός Εγκατάστασης

Ο κώδικας υπάρχει στο GitHub. Στα αρχεία του κώδικα υπάρχει  το αρχείο εγκατάστασης. Το αρχείο αυτό είναι υπογεγραμμένο με ψηφιακό πιστοποιητικό. Υπάρχει το ca.crt το οποίο μπορεί κανείς να το εγκαταστήσει ως ριζικό πιστοποιητικό. Τότε τα Windows θεωρούν έμπιστο το πρόγραμμα.

Προσθήκη:
Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα m2000.exe χωρίς να δηλώσουμε τα ελληνικά ως γλώσσα για το κείμενο σε προγράμματα που δεν υποστηρίζουν Unicode.
H M2000 υποστηρίζει Unicode, στην οθόνη, στα ονόματα αρχείων, σε αρχεία, σε βάσεις δεδομένων. Επίσης υποστηρίζει στο διορθωτή προγράμματος και γλώσσες RTL (που γράφουν από δεξιά), και αυτό γίνεται με μίξη κώδικα LTR (όπως τα ελληνικά), όπου το RTL εφαρμόζεται ανά χρωματισμένο με ένα χρώμα κώδικα. (Το έχω φτιάξει και αυτό, ήθελε πολύ δουλειά να σκεφτώ πως να κάνω τον διορθωτή να κινεί τον δρομέα ανάποδα και πως να βρίσκει με κλικ απ' έξω το που θα μπει ο δρομέας). Υπάρχει το παράδειγμα RTL στο Info που εμφανίζει αραβικά και εβραϊκά μαζί, με κεντράρισμα και δίπλωση -wrapping- λέξης!Βήματα για την εγκατάσταση:

1. Αν έχουμε ήδη εγκαταστήσει άλλη έκδοση της Μ2000 κάνουμε απεγκατάσταση.
2. Κάνουμε εγκατάσταση
3. Υπάρχει μενού M2000, από το οποίο τρέχουμε τη γλώσσα καθώς επίσης ανοίγουμε δυο εγχειρίδια, ένα αγγλικό και ένα ελληνικό (δεν είναι ταυτόσιμα)


Τι μπορούμε να κάνουμε όταν τρέξουμε το Μ2000.Exe:

Ανοίγει ο διερμηνευτής-Περιβάλλον της Μ2000 και εμφανίζει την γραμμή εντολών. Με Φόρμα 60,40 φτιάχνουμε το μέγεθος που θέλουμε γραμμάτων, πόσα γράμματα στη γραμμή και πόσες γραμμές (η Μ2000 γράφει και με αναλογική γραφή, αλλά χρησιμοποιεί τις θέσεις τις απλής γραφής για να στοιχίζει στήλες). Με τέλος τερματίζουμε το πρόγραμμα. Με Esc σταματάμε εντολές, με Break κάνουμε ψυχρή εκκίνηση του περιβάλλοντος. Με Ctrl+U ανοίγουμε τις ρυθμίσεις. Εγώ συνήθως ρυθμίζω το διάστιχο στα 60 twips για να έχουν απόσταση οι γραμμές. Με ? 12+4 εκτελούμε άμεσα πράξεις. Με Α=10 κάνουμε άμεσα μια μεταβλητή. Με Πίνακας Α(100) κάνουμε άμεσα πίνακα (μέχρι 10 διαστάσεις). Δείτε με τη βοήθεια τα ΣΩΣΕ ΦΟΡΤΩΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΟ ΑΔΕΙΑΣΕ ΝΕΟ καθώς και τα ΟΘΟΝΗ. ΠΕΝΑ, ΤΥΠΩΣΕ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Με την ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΛΑ βλέπουμε όλη τη λίστα εντολών (που υπάρχει στην βοήθεια). Με Help All την βλέπουμε στα αγγλικά (αφού όλες οι εντολές είναι στα αγγλικά).


Την πρώτη φορά δίνουμε εντολές όπως:
Dir Appdir$
Load Info
και μόλις φορτώσει πατάμε το F1 (κάνει αποθήκευση όλων των προγραμμάτων που φόρτωσε το info, στο φάκελο του χρήστη).
Την επόμενη φορά που θα τρέξουμε τη γλώσσα (το περιβάλλον της, μπορεί να τρέχει περισσότερες από μια φορά ταυτόχρονα), θα γράψουμε load info και θα φορτωθεί από τον φάκελο χρήστη.

Γράφουμε Τέλος και πατάμε enter για να κλείσει το περιβάλλον της γλώσσας.

Λίγα λόγια για τη Μ2000 για το τι μπορεί να κάνει!

Η Μ2000 φτιάχνει βάσεις δεδομένων, έχει γραφικά με κύκλους, πολύγωνα, καμπύλες, χρησιμοποιεί και πολικές συντεταγμένες, επίσης ανοίγει πολυμέσα, χειρίζεται φωτογραφίες, λόγο (μιλάει κιόλας), παίζει μουσική με νότες και φωνές κάνοντας χρήση του συνθεσάιζερ, μπορεί να χρησιμοποιήσει Αυλούς για σύνδεση μεταξύ εφαρμογών σε Μ2000, και διαθέτει και νήματα (κώδικας που τρέχει παράλληλα). Μπορεί να χειριστεί το Word και άλλα παρόμοια προγράμματα. Μπορούμε να φτιάχνουμε προγράμματα με διάφορα στυλ, όπως διαδικαστικό, τμηματικό, αντικειμενοστραφή, και όπως έγραψα σε ένα παράδειγμα...και συναρτησιακό. Μπορεί να εξάγει σε εκτυπωτή. Παίρνει εντολές στα ελληνικά και με τόνους, με την σύνταξή της φυσικά.

Εγκατάσταση Αναθεώρησης

Απεγκατάσταση και νέα εγκατάσταση. Οι ρυθμίσεις παραμένουν.

Η εντολή Monitor

Αυτή η εντολή μας δείχνει διάφορα path (μονοπάτια) και στοιχεία για την Μ2000. Το AppPath δεν εμφανίζεται (βγαίνει με την ? AppDir$) γιατί αυτό που μας γυρίζει είναι το μονοπάτι που θα γνώριζαν τα windows αν στην Εκτέλεση (windows key+R) δίναμε το m2000.exe. Κάποια στιγμή που θα ολοκληρωθεί η ενσωματωμένη βοήθεια θα υπάρξει ένας τρόπος για εγκατάσταση με ένα κλικ, οπότε θα βλέπουμε εκεί το μονοπάτι "εγκατάστασης".
Αν θέλουμε να κάνουμε τα αρχεία gsb να τρέχουν με την m2000.exe μπορούμε. Ξεκινάμε την Μ2000 με δικαιώματα Admin (δεν χρειάζεται άλλη φορά). Με "+REG" κάνουμε τα GSB να συνδέονται με το τρέχον exe (βάσει του AppDir$) ενώ το "-REG" αφαιρεί την σύνδεση! Με την εντολή monitor ελέγχουμε
monitor
switches "+REG"
switches "-REG"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου