Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

Αναθεώρηση 20, έκδοση 10.

Έγιναν διορθώσεις στις Group.Count() και Member.Type$(), όταν χρησιμοποιείται το AYTO ή THIS. Είχα αλλάξει στον κώδικα της Μ2000 μια εσωτερική GetVar() με συνέπεια να μην ελέγχεται η AYTO ή THIS (δεν ήταν απαραίτητο), αλλά είχα μια ακόμα GetVar2() που έκανε τον έλεγχο, οπότε η διόρθωση ήταν να μπει η GetVar2() σε αυτές τις δυο εντολές. Αυτές οι συναρτήσεις χρησιμεύουν για να ελέγχουμε τα στοιχεία ομάδων (αντικειμένων χρήστη). Σπάνια θέλουμε κάτι τέτοιο και για το λόγο αυτό δεν είχε ελεγχθεί στις τελευταίες εκδόσεις 9 και 10 ένα πρόγραμμα από το 2015 που έχει αναρτηθεί στο blog εδώ. Όμως χθες κάποιος διάβασε την ανάρτηση του 2015 και συνήθως όταν γίνεται κάποια "σπάνια" σελίδα να διαβαστεί ελέγχω το πρόγραμμα και έτσι βρίσκω πιθανές παραλήψεις.

Η Μ2000 έχει φθάσει σε ένα σημείο που οι νέες αναθεωρήσεις θα έρχονται σε μήνες αν όχι εβδομάδες. Επίσης ως προς το θέμα της ολοκλήρωσης της γλώσσας (σε σχέση με νέες δυνατότητες) μάλλον θα σταματήσει η επέκταση της γλώσσας για λίγους μήνες, μέχρι να έρθει η φάση έμπνευσης.