Σάββατο, 2 Μαΐου 2020

Αναθεώρηση 21, έκδοση 9.9

Ανέβηκε η αναθεώρηση 21. Έχει σημαντικές βελτιώσεις. Αυξήθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης. Έγιναν πάνω από τριάντα βελτιώσεις. Αφαιρέθηκε η δυνατότητα να περιέχονται εντός των αναγνωριστικών τα διαστήματα με κωδικό 160 non breaking space. Αφενός δεν είχε σημαντική αξία, αφετέρου δημιουργούσε πρόβλημα όταν κάναμε εξαγωγή σε πρόχειρο, και αργότερα από ιστοσελίδα φορτώναμε το κώδικα. Στην εξαγωγή λόγω της μετατροπής σε html διατηρούνται τα συνεχόμενα διαστήματα από το κωδικό 32 στον 160. Ο chrome τον γυρίζει σε 32 αλλά επεξεργαστές κειμένου τον διατηρούν. Για τη γλώσσα το 160 έχει την ίδια ποιότητα με το απλό διαστημα, με το κωδικό 32, θεωρευ διαστημα. Παλιότερα γίνονταν μόνο για την αρχή της γραμμής.
 
Ανανεώθηκαν και τα δύο εγχειρίδιο, το ελληνικό και το αγγλικό που παρέχονται με την εγκατάσταση. Το αρχείο εγκατάστασης έχει φθάσει στα 12Mb, λόγω των pdf αρχείων. Τα pdf είναι φτιαγμένα με το libreoffice και μπορούμε να τα ανοίξουμε σαν κείμενα για διόρθωση και να τα αποθηκεύσουμε σαν odt ή πάλι σαν pdf.

Ανανεώθηκε το info.gsb και στα υπάρχοντα προγράμματα και με νέα. Μπήκε το Wind4 ένα πρόγραμμα που δείχνει πως κάνουμε την κονσόλα να λειτουργεί σαν παράθυρο παρόλο που δεν έχει γεγονότα όπως οι φόρμες χρήστη. Μπήκε το zones που δείχνει την ώρα σε UTC και επιλέγουμε ζώνη ώρας και μας δείχνει την ώρα αντίστοιχα. Μπήκε το WriteWith που δείχνει πως εξάγουμε και εισάγουμε σε αρχεία csv δεδομένα, καθορίζοντας τους χαρακτήρες διαχωρισμού τιμών,  χαρακτήρα δεκαδικών, αν τα αλφαριθμητικά μετατρέπονται σε JSON τύπο (όπου πχ το tab γυρίζει σε \t, καθώς επίσης κωδικοποιούνται και οι αλλαγές γραμμών οπότε μπαίνουν και κείμενα με πολλές γραμμές χωρίς αυτές να χαλάνε την δομή του csv αρχείου) και τέλος αν θέλουμε ή όχι εισαγωγικά στα αλφαριθμητικά 
Επίσης μπήκαν στα ελληνικά δύο προγράμματα: το DD8GRNEW που φτιάχνει γράφημα ζευγών τιμών με αυτοματο καθορισμό κλίμακας και ανάλογη εμφάνιση τιμών στους άξονες, και το πρόγραμμα linked_list2 ίδιο με το αγγλικό linked_list1, το οποίο κατασκευάζει μια διπλής σύνδεσης λίστα,, με αντικείμενο, δείχνει την λειτουργία της με τη δημιουργία κόμβων καθώς και την καταστροφή αυτών.
Ελέγχθηκαν όλα τα προγράμματα στο info και έγιναν βελτιώσεις κυρία με εμπλουτισμό σε μηνύματα για να παρακολουθεί ο χρήστης το τι γίνεται!

Πιστεύω ότι η γλώσσα και το περιβάλλον της θα είναι πολύ αποδοτικά στο σχολείο. Όχι μόνο γιατί η γλώσσα προσφέρει τα βασικά που θέλει η εκπαίδευση αλλά επιπλέον μπορούν να γίνουν εργασίες ομαδικές για παραγωγή έργων με τη γλώσσα.

Στο info υπάρχουν τέσσερις πσραθυρικοι διορθωτές με χρωματισμό προγράμματος. Ένας της Μ2000, ένας για τη C# όπου μέσα από το πρόγραμμα κάνουμε μετάφραση και εκτέλεση, με επιλογή του Net compiler που υπάρχουν σε όλα τα Windows λειτουργικά, ένας για html, καθώς και ένας για τη Γλώσσα του σχολείου, ο οποίος αν έχουμε τον Διερμηνευτής της Γλώσσας μπορούμε μεσα από τον διορθωτή να τον ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα που γράφουμε. Καθε διορθωτής από τους τέσσερς έχει και κάτι ξεχωριστό. Πχ ο διορθωτής για Μ2000 ο mEditir προσφέρει εμφάνιση βοήθειας κάτω από το κείμενο σε ξεχωριστό στοιχείο Κείμενα. Ο διορθωτής της C# δίνει επιλογή χρωμάτων σε ανοιχτό και σκούρο φόντο. Ο διορθωτής της html ξεκινάει με αναδίπλωση λέξεων και έχει βοήθεια για όλα τα tags της Html η οποία εμφανίζεται σε γραμμή αναφοράς που εμφανίζεται στο στοιχείο Κείμενο για το σκοπό αυτό και εξαφανίζεται αυτόματα. Τέλος ο διορθωτής της Γλώσσας έχει δύο επιλογές μεγέθους γραμμάτων, η οποία γίνεται όποτε θελουμε, οπότε το κέρδος από τη χρήση του είναι ότι προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη. Επίσης η βοηθειά της λειτουργεί με άνοιγμα αρχείου στο Notepad των Windows, αρχικά με άδεια κείμενα για να τα εμπλουτίσουμε στη συνέχεια.

Γιώργος Καρράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου