Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Αναθεώρηση 12 (Τελική οπωσδήποτε)

Μια μικρή προσθήκη για τα windows XP και την εντολή Αναφορά ή Report. Η αρχικοποίηση του μεγέθους του στηλοθέτη (tab) δεν δίνονταν για την κονσόλα της Μ2000, για την συγκεκριμένη εντολή, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχει τιμή 0 που για τα Windows 7 η εντολή του λειτουργικού DrawTextEx (που χρησιμοποιείται από την Report ή Αναφορά) δίνει το εξ ορισμού μέγεθος 8, ενώ στα Xp η ίδια εντολή θέλει κάποιο αριθμό, το μηδέν το παίρνει ως μη χρήση του tab (χαρακτήρας με κωδικό 9).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου