Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Μετατροπή σε Δυαδικό

1. Νέα αναθεωρηση 62. Έβαλα καλύτερο τρόπο υπολογισμού στυλ χρωματισμού ανάλογα με το τι είναι το φόντο (διαλέγει το σύστημα αυτόματα τη σκούρα ή την ανοιχτόχρωμη σειρά χρωμάτων).

2. Η εξαγωγή σε html βγήκε από ένα παλαιότερο πρόγραμμα (το ενημέρωσα για τις πρόσθετες λέξεις της Μ2000). Θα το προσαρμόσω μέσα στην Μ2000 σε επόμενη αναθεώρηση. Το βίντεο τραβήχτηκε από το Virtual Box (γύρισα την ανάλυση σε 1024x768).

Μπορείτε να αντιγράψετε το κώδικα σε ένα τμήμα έστω άλφα

          \\ μπορούμε να βάλουμε μια Διάβασε β αντί να δώσουμε τιμή
          \\ και έτσι αν το τμήμα λέγεται α τότε με α 12 καλούμε το τμήμα με παράμετρο 12
          \\ με tab και alt tab μπορούμε να μετακινήσουμε πολλές γραμμές μαζί
          \\ μπορούμε να μετακινούμε τις γραμμές σπρόχνωντάς τες με το ποντίκι!
        
        
          β = 12
          Συνάρτηση δυαδ$ {
                Διάβασε μια_τιμή
                δεκαεξαδική$ = Δεκαεξ$( μια_τιμή, 4 )
                Πίνακας μια_τιμή$( 16 )
                μια_τιμή$( 0 ) = "0000", "0001", "0010", "0011", "0100", "0101", "0110", "0111", "1000", "1001", "1010", "1011", "1100", "1101", "1110", "1111"
                Εγγραφο Αα$
                Για ι = 1 Εως Μήκος( δεκαεξαδική$ )
                      Αα$ = μια_τιμή$( Εκφρ( "0x" + Μες$( δεκαεξαδική$, ι, 1 ) ) )
                Επόμενο ι
                = Αα$
          }
          Φόρμα 70 \\ χαρακτήρες πλάτος
          Τύπωσε "Δυαδικό από το " ; β ; " σε 32bits"
          Τύπωσε δυαδ$( β )
          Τύπωσε δυαδ$( Δυαδικό.Αντίστροφο( β ) ), "Συμπλήρωμα ως προς 1 του " ; β
          Τύπωσε δυαδ$( Δυαδικό.Αντίστροφο( β ) + 1 ), "Συμπλήρωμα ως προς 2 του " ; β
          Τύπωσε δυαδ$( 0x1000 )
          Τύπωσε δυαδ$( 0xFFFF1000 )
          Τύπωσε δυαδ$( #FFAA22 ) \\ αυτό είναι το 0x22AAFF - έχουμε μια τιμή RGB και το R (RED)
                                                                      \\ είναι το FF το οποίο είναι το τρίτο byte και όχι το πρώτο.
          Τύπωσε δυαδ$( 0xFFAA22 ) 
        
          \\ Μπορούμε να τυπώσουμε στο δεκαεξαδικό όπως στην Τύπωσε τυπώνουμε στο δεκαδικό.
          \\ αρνητικές τιμές ή εκτός ορίων τυπώνονται με ???-
          Δεκαέξ "ο αριθμός Χ=" ; 256, "το άθροισμα =" ; 0x0100 + 0xF0, 2567, "Εδώ είναι το λάθος" ; - 1

  
 
σε καλή ανάλυση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου