Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Αναθεώρηση 139, εμπλουτισμός!

1. Αυξήθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης.
2. Οι ρουτίνες μπορούν να κληθούν χωρίς την ΔΙΑΜΕΣΟΥ - όχι οι απλές ρουτίνες με ετικέτα και επιστροφή, αλλά οι ρουτίνες με δομή ΡΟΥΤΙΝΑ ονομα() .........ΤΕΛΟΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
Στο παράδειγμα δείχνω πως γίνεται η ρουτίνα να πάρει μεταβλητό αριθμό παραμέτρων. Προσοχή όμως αν ο σωρός έχει γεμίσει από πριν και δεν τον έχουμε αδειάσει..θα αδειάσει με την Τύπωσε() οπότε με μια εντολή ΑΔΕΙΑΣΕ καθαρίζουμε το σωρό ή με ένα μπλοκ Σωρός Νέος { } βάζουμε εντολές στο μπλοκ ενώ ο διερμηνευτής κρύβει το σωρό και δίνει ένα "φρέσκο"..Στο πέρας του μπλοκ του σωρού, επανέρχεται ο κανονικός σωρός.


\\ η απλή ρουτίνα παραμένει ως έχει
\\ η απλή δεν έχει παράμετρους
\\ και δεν έχει "προσωρινό χώρο δημιουργίας"
Διαμέσου απλήρουτίνα
\\ νέος τρόπος για ρουτίνες - όπου ότι δημιουργούμε σβήνεται
Τύπωσε(10,34,50)
\\ παλιός
Διαμέσου Τύπωσε("Γεια Χαρά", 10)
Α=1
Παραγοντικό(100, &Α)
Τύπωσε(Α)


Ρουτίνα Τύπωσε()
πάλι:
      Αν Κενό Τότε {
            Τύπωσε
            Έξοδος Ρουτίνας
      } Αλλιώς.Αν ΕινΑρ Τότε {
            Τύπωσε Αριθμός,
      } Αλλιώς {
            Τύπωσε Γράμμα$,
      }
      Προς πάλι
Τελος Ρουτίνας
Ρουτίνα Παραγοντικό(Χ, &αποτ)
       Αν Χ<=1 τότε Έξοδος Ρουτίνας
       Παραγοντικό(Χ-1, &αποτ)
       Αποτ*=Χ
Τέλος Ρουτίνας
απλήρουτίνα:
      Τύπωσε("οκ")
Επιστροφή3. Διόρθωση στο χρωματισμό στην Όρισε (το κείμενο στις αγκύλες ήταν σαν αλφαριθμητικό)

Όρισε Μήνυμα Από "user32.MessageBoxW" {Μακρυς Α, κειμενο$, κειμενο2$, Μακρυς τυπος}
Τυπωσε Μήνυμα(Παραθυρο, "Γεια χαρά", "Γιώργος", 2)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου