Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Το μικρό εγχειρίδιο της Μ2000 (pdf) νέο 2-7-16

Το μικρό εγχειρίδιο της Μ2000
78 σελίδες με θέματα και προγράμματα σε Μ2000.

https://drive.google.com/open?id=0BwSrrDW66vvvS2lzQzhvZWJ0RVE


Δεν αντικαθιστά το εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει στο Blog και το οποίο θα εμπλουτίζεται. Είναι μια προσέγγιση με πίνακες όπου περιγράφεται η γλώσσα. Αυτά που περιγράφονται μπορούν να αναζητηθούν σε προγράμματα είτε που υπάρχουν στο κείμενο, είτε σε άλλα που βρίσκονται ήδη στο blog αυτό.

Μπορεί κανείς να το τυπώσει, και καθώς μαθαίνει τη γλώσσα να σημειώνει ότι έχει δει, ή κατάλαβε ότι το έχει χρησιμοποιήσει.

Ειδικά υπάρχει μια πρώτη αναφορά στο σύστημα παραθύρων της Μ2000. Θα ακολουθήσει ξεχωριστό κεφάλαιο (ή κεφάλαια δεν έχω καταλήξει σε αυτό ακόμα), όπου θα παρουσιαστούν όλες οι ιδιότητες και οι μέθοδοι των στοιχείων ελέγχου. Στο μικρό εγχειρίδιο αναφέρονται επιγραμματικά οι δυνατότητές τους, για να αποφύγω τη μεγάλη έκταση του εγχειριδίου.