Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Αναθεώρηση 6

Μικρή αναθεώρηση. Μερικά παλιά παραδείγματα δεν μπορούσαν να τρέξουν λόγω αλλαγών και τώρα τροποποίησα κατάλληλα τον διερμηνευτή ώστε να τρέχει και τα παλιά παραδείγματα.
Κύρια έφτιαξα την συντομογραφία Α@Β=100 όπου το Α.Β γίνεται γενική μεταβλητή. Οι γενικές μεταβλητές στις νεότερες εκδόσεις δεν πειράζουν τις παλιές γενικές με το ίδιο όνομα. Η Α@Β όμως το έκανε (τουλάχιστον μέχρι την 8.2 έκδοση)...έβροσκε την παλιά και άλλαζε τιμή αντί να φτιάξει νέα.
Τώρα το επανέφερα αυτό χωρίς να πειράξω τον τρόπο με τις "κανονικές" γενικές.
Γενικά ψάχνω για ασυμβατότητες σε καθημερινή βάση!
Το πρόβλημα το βρήκα όταν εκτέλεσα το παλιό πρόγραμμα εδώ το οποίο ήταν το πρόγραμμα "παράδειγμα" που έφτιαξα και κατανόησα πώς θα μπορούσα να φτιάξω τις Ομάδες, τα αντικείμενα της Μ2000 (μέχρι τότε δεν είχα βάλει αντικείμενα εκτός από τα τύπου COM, δηλαδή να ανοίγουμε το Word - τέτοιου τύπου είναι).