Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Αναθεώρηση 39 (έκδοση 8.9) bug removed

Σε αυτήν την αναθεώρηση βρήκα ένα Bug και το διόρθωσα το οποίο με λίγα λόγια δεν επέτρεπε να εκτελεστεί ένα ιδιωτικό τμήμα μιας ομάδας σε μια συνάρτηση! Το πρόβλημα ήταν η χρήση μια Like μέσα στη VB6 και ότι αυτό που κοίταζε είχε το [1] ή κάποιο άλλο αριθμό, και αυτό η Like το έβλεπε σαν ταμπλέτα για ένα χαρακτήρα το 1 εδώ και όχι τους τρεις χαρακτήρες [1].

Το πρόβλημα υπήρχε από την έκδοση 8.1 και μετά που μπήκαν τα ιδιωτικά μέλη στις ομάδες, και μόνο για τα τμήματα!

Στο παράδειγμα παρακάτω, το help1 δεν μπορούσε να τρέξει!

 function mm {
      group a {
      private:
                  module help1 {
                        Print "ok"
                  }
      public:
                  Function check {
                       .help1
                  }
            }
            =a.check()
     
}
a=mm()

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου