Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

Αναθεώρηση 35 (Έκδοση 9.0)

Μια μικρή διόρθωση για την τελική έκδοση. Ένα μικρό bug έκανε το Exit (Έξοδος) σε μια συνάρτηση εξυπηρέτησης γεγονότων να δώσει λάθος (Στις τελευταίες εκδόσεις είχα βάλει ένα σύστημα να δείχνει λάθη σε τέτοιες συναρτήσεις, οι οποίες καλούνται από το σύστημα παραθύρων, και εκεί περίμενα ένα <>1 αριθμό αλλά αυτό ήταν λάθος, για το Exit, και η μόνη λύση ήταν να μπει ένα μπλοκ ΔΕΣ { } ή Try {} που "έτρωγε" την κατάσταση και έδινε το 1. Τώρα η αλλαγή έχει το =0 που τότε είναι το λάθος).
Επίσης διορθώθηκε και η Εισαγωγή ! Α, 20 όπου αν το Α δεν είχε οριστεί και δίναμε το Enter χωρίς τιμή το Α έπαιρνε τιμή 20 ενώ το 20 είναι το όρισμα για το μέγεθος πεδίου στην οθόνη για την εισαγωγή του Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου