Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Αναθεώρηση 16 (Έκδοση 9.3)

Διορθώθηκε η ανάγνωση αριθμού από Κατάσταση (Inventory) ώστε να γυρνάει ο τύπος αριθμού όπως καταχωρήθηκε.

Δείτε το αλγόριθμο για την ακολουθία Fibonacci, όπου τις τιμές που βρίσκει κατά τον υπολογισμό τις γράφει σε μια κατάσταση εσωτερικά σε μια λάμδα συνάρτηση. Έτσι κάθε φορά δεν χρειάζεται να υπολογιστούν τα ίδια νούμερα.

Χρησιμοποιώ Decimal (Αριθμός) τύπο για να κρατήσω τα στοιχεία στη Κατάσταση.
  659034621587630041982498215

 
Inventory K=0:=0,1:=1
fib=Lambda K (x as decimal)-> {
      If Exist(K, x) Then =Eval(K) :Exit
      Def Ret as Decimal
      Ret=If(x>1->Lambda(x-1)+Lambda(x-2), x)
      Append K, x:=Ret
      =Ret
}
For i=1 to 139 {
      Print Fib(i)
}
\\ Write number to clipboard
clipboard str$(fib(139))


Και στα ελληνικά με παραλλαγή για να φτιάξουμε την εξαγωγή. Αλλάζουμε τα διαστήματα με το 160 που είναι το non brake space (και έτσι δεν εξαφανίζονται από το html)


Κατάσταση Κ=0:=0,1:=1
Φιμπ=Λάμδα Κ (χ ως Αριθμός)-> {
      Αν Υπάρχει(Κ, χ) Τότε =Εκφρ(Κ) :Έξοδος
      Κάνε Απάντηση ως Αριθμός
      Απάντηση=Αν(χ>1->Λάμδα(χ-1)+Λάμδα(χ-2), χ)
      Προσθήκη Κ, χ:=Απάντηση
      =Απάντηση
}
Έγγραφο Ε$
Για ι=0 έως 139 {
      Ε$=Αλλαγή$(" ", ΧαρΚωδ$(160),Μορφή$("{0:-10} {1::-40}",Μορφή$("Φιμπ({0}}",ι), Φιμπ(ι)))+{
      }
}

Πρόχειρο Ε$


  
   Φιμπ(0}                                        0
   Φιμπ(1}                                        1
   Φιμπ(2}                                        1
   Φιμπ(3}                                        2
   Φιμπ(4}                                        3
   Φιμπ(5}                                        5
   Φιμπ(6}                                        8
   Φιμπ(7}                                       13
   Φιμπ(8}                                       21
   Φιμπ(9}                                       34
  Φιμπ(10}                                       55
  Φιμπ(11}                                       89
  Φιμπ(12}                                      144
  Φιμπ(13}                                      233
  Φιμπ(14}                                      377
  Φιμπ(15}                                      610
  Φιμπ(16}                                      987
  Φιμπ(17}                                     1597
  Φιμπ(18}                                     2584
  Φιμπ(19}                                     4181
  Φιμπ(20}                                     6765
  Φιμπ(21}                                    10946
  Φιμπ(22}                                    17711
  Φιμπ(23}                                    28657
  Φιμπ(24}                                    46368
  Φιμπ(25}                                    75025
  Φιμπ(26}                                   121393
  Φιμπ(27}                                   196418
  Φιμπ(28}                                   317811
  Φιμπ(29}                                   514229
  Φιμπ(30}                                   832040
  Φιμπ(31}                                  1346269
  Φιμπ(32}                                  2178309
  Φιμπ(33}                                  3524578
  Φιμπ(34}                                  5702887
  Φιμπ(35}                                  9227465
  Φιμπ(36}                                 14930352
  Φιμπ(37}                                 24157817
  Φιμπ(38}                                 39088169
  Φιμπ(39}                                 63245986
  Φιμπ(40}                                102334155
  Φιμπ(41}                                165580141
  Φιμπ(42}                                267914296
  Φιμπ(43}                                433494437
  Φιμπ(44}                                701408733
  Φιμπ(45}                               1134903170
  Φιμπ(46}                               1836311903
  Φιμπ(47}                               2971215073
  Φιμπ(48}                               4807526976
  Φιμπ(49}                               7778742049
  Φιμπ(50}                              12586269025
  Φιμπ(51}                              20365011074
  Φιμπ(52}                              32951280099
  Φιμπ(53}                              53316291173
  Φιμπ(54}                              86267571272
  Φιμπ(55}                             139583862445
  Φιμπ(56}                             225851433717
  Φιμπ(57}                             365435296162
  Φιμπ(58}                             591286729879
  Φιμπ(59}                             956722026041
  Φιμπ(60}                            1548008755920
  Φιμπ(61}                            2504730781961
  Φιμπ(62}                            4052739537881
  Φιμπ(63}                            6557470319842
  Φιμπ(64}                           10610209857723
  Φιμπ(65}                           17167680177565
  Φιμπ(66}                           27777890035288
  Φιμπ(67}                           44945570212853
  Φιμπ(68}                           72723460248141
  Φιμπ(69}                          117669030460994
  Φιμπ(70}                          190392490709135
  Φιμπ(71}                          308061521170129
  Φιμπ(72}                          498454011879264
  Φιμπ(73}                          806515533049393
  Φιμπ(74}                         1304969544928657
  Φιμπ(75}                         2111485077978050
  Φιμπ(76}                         3416454622906707
  Φιμπ(77}                         5527939700884757
  Φιμπ(78}                         8944394323791464
  Φιμπ(79}                        14472334024676221
  Φιμπ(80}                        23416728348467685
  Φιμπ(81}                        37889062373143906
  Φιμπ(82}                        61305790721611591
  Φιμπ(83}                        99194853094755497
  Φιμπ(84}                       160500643816367088
  Φιμπ(85}                       259695496911122585
  Φιμπ(86}                       420196140727489673
  Φιμπ(87}                       679891637638612258
  Φιμπ(88}                      1100087778366101931
  Φιμπ(89}                      1779979416004714189
  Φιμπ(90}                      2880067194370816120
  Φιμπ(91}                      4660046610375530309
  Φιμπ(92}                      7540113804746346429
  Φιμπ(93}                     12200160415121876738
  Φιμπ(94}                     19740274219868223167
  Φιμπ(95}                     31940434634990099905
  Φιμπ(96}                     51680708854858323072
  Φιμπ(97}                     83621143489848422977
  Φιμπ(98}                    135301852344706746049
  Φιμπ(99}                    218922995834555169026
 Φιμπ(100}                    354224848179261915075
 Φιμπ(101}                    573147844013817084101
 Φιμπ(102}                    927372692193078999176
 Φιμπ(103}                   1500520536206896083277
 Φιμπ(104}                   2427893228399975082453
 Φιμπ(105}                   3928413764606871165730
 Φιμπ(106}                   6356306993006846248183
 Φιμπ(107}                  10284720757613717413913
 Φιμπ(108}                  16641027750620563662096
 Φιμπ(109}                  26925748508234281076009
 Φιμπ(110}                  43566776258854844738105
 Φιμπ(111}                  70492524767089125814114
 Φιμπ(112}                 114059301025943970552219
 Φιμπ(113}                 184551825793033096366333
 Φιμπ(114}                 298611126818977066918552
 Φιμπ(115}                 483162952612010163284885
 Φιμπ(116}                 781774079430987230203437
 Φιμπ(117}                1264937032042997393488322
 Φιμπ(118}                2046711111473984623691759
 Φιμπ(119}                3311648143516982017180081
 Φιμπ(120}                5358359254990966640871840
 Φιμπ(121}                8670007398507948658051921
 Φιμπ(122}               14028366653498915298923761
 Φιμπ(123}               22698374052006863956975682
 Φιμπ(124}               36726740705505779255899443
 Φιμπ(125}               59425114757512643212875125
 Φιμπ(126}               96151855463018422468774568
 Φιμπ(127}              155576970220531065681649693
 Φιμπ(128}              251728825683549488150424261
 Φιμπ(129}              407305795904080553832073954
 Φιμπ(130}              659034621587630041982498215
 Φιμπ(131}             1066340417491710595814572169
 Φιμπ(132}             1725375039079340637797070384
 Φιμπ(133}             2791715456571051233611642553
 Φιμπ(134}             4517090495650391871408712937
 Φιμπ(135}             7308805952221443105020355490
 Φιμπ(136}            11825896447871834976429068427
 Φιμπ(137}            19134702400093278081449423917
 Φιμπ(138}            30960598847965113057878492344
 Φιμπ(139}            50095301248058391139327916261

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου