Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

Αναθεώρηση 30 (Έκδοση 9.3)

1. Διόρθωση στην εντολή Εισαγωγή για τις μεταβλητές με το % στο τέλος του ονόματος (ακέραιες, κατά όνομα, αλλά με διάφορους τύπους εσωτερικά).
2. Διόρθωση στα γραφικά στα τόξα και τομείς όταν επιλέγουμε το Ομαλά Ναι (εμφανίζονται βάσει του GDI+ των Windows). Παραμένει ένα ζήτημα: Στο GDI32 (το παλιό αλλά γρήγορο) όταν επιλέγουμε πχ πι/6 (pi/6) σε κύκλο μας δείχνει τις 30 μοίρες (30*6=180 δηλαδή ένα πι - ο κύκλος έχει περιφέρεια 2 πι). Αν τώρα αλλάξουμε το λόγο της κάθετης διαμέτρου με την οριζόντια (για να κάνουμε έλλειψη) το τόξο που διαγράφει για pi/6 δεν ορίζεται από τη γωνία αλλά από την περιφέρεια που τραβάει. Σε αντίθεση στο GDI+ ανεξάρτητα από το λόγο κάθετης με οριζόντιας διαμέτρου, η γωνία παραμένει ίδια. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει αν θα το αφήσω έτσι! Διότι ήθελα αυτό που δείχνει η Μ2000 με το GDI32, δηλαδή όπως το έδειχνε από την πρώτη έκδοση, να συνεχίσει να το δείχνει με το GDI+ με τη διαφορά ότι στο δεύτερο υπάρχει ομαλοποίηση στις γραμμές και τα τόξα, για να μην φαίνονται "δοντάκια". Η ουσία είναι ότι τώρα δουλεύει αλλά ειδικά για τα τόξα δεν εμφανίζονται οι γωνίές όπως πρέπει, πρέπει να βρω έναν μαθηματικό τύπο ώστε σε κάθε περίπτωση γωνίας, στο GDI+ να παίρνω τη γωνία εκείνη που θα δίνει ότι και το GDI32. Το ζήτημα πάλι είναι "ποιό είναι το σωστό"; Μήπως πρέπει "επιτέλους" να αλλάξω το GDI32 και να παραμείνει το GDI+ ως έχει;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου