Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Αναθεώρηση 33 Έκδοση 9.3

Μικρές διορθώσεις. Οι ισχνές αναφορές σε πίνακες γυρνάνε με παρένθεση ανοικτή στο τέλος (παλαιότερα δεν είχαν αυτόν τον χαρακτήρα). Με την αλλαγή αυτή τώρα μπορεί το σύστημα να μην μπερδεύεται με τους πίνακες που δεν έχουν παρενθέσεις (είναι δείκτες σε πίνακες), και έχουν τα ίδια γράμματα στην ίδια εμβέλεια (τοπική ή γενική).

Η εντολή αρχεία (files) μπορεί να ψάχνει έναν ή περισσότερους τύπους (βάζουμε το | μεταξύ τους) και εκείνα τα αρχεία με συγκεκριμένα αλφαριθμητικά. Παλαιότερα μπορούσαμε να δώσουμε ένα αλφαριθμητικό, αλλά τώρα μπορούμε με το | να δίνουμε μια λίστα, ώστε να μας βρει το αρχείο που σε μια τουλάχιστον γραμμή θα έχει όλα τα αλφαριθμητικά.
Αρχεία "gsb", "alfa|beta" ψάχνει και για τα δυο "alfa" και "beta" και μας επιστρέφει μια λίστα αρχείων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου