Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Αναθεώρηση 9, Έκδοση 10

 Σε αυτήν την αναθεώρηση πρόσθεσα την διαφάνεια του τίτλου μιας φόρμας χρήστη. Εκτός από τη διαφάνεια μπορούμε να ορίσουμε το χρώμα των γραμμάτων του τίτλου και το χρώμα των εικονιδίων για το κλείσιμο, την επέκταση στην οθόνη (maximize), και την απόκρυψη (minimize).

Υπάρχουν παραδείγματα στο info, που προσαρμόστηκαν για να δείχνουν τις νέες δυνατότητες:

Στο List33, έχει περαστεί πίσω ένα φόντο με διαβάθμιση οριζόντια. Μπορούμε να αλλάζουμε το μέγεθος του παράθυρου, και άμεσα αναπροσαρμόσεται το φόντο και η θέση του Hello World. Το στοιχείο Λίστα (ListBox) είναι διάφανο και η μπάρα ολίσθησης είναι κρυμμένη.


Στη ΓΛΩΣΣΑ, το φόντο έχει διαβάθμιση, και έχει αλλαχθεί το χρώμα των εικονιδίων (δείτε τα τρια δεξιά και ένα στα αριστερά στο τίτλο). Επίσης έχει αλλαχθεί το χρώμα του τίτλου.  Επειδή τα στοιχεία ελέγχου παίρνουν το χρώμα από το τίτλο, αν κάναμε την αλλαγή στη αρχή, θα βλέπαμε και στο Κείμενο (EditBox) να άλλαζε το βασικό χρώμα.


Στο Form44  ζωγραφίζουμε κύκλους, και αυτό φαίνεται και μέσα στο τίτλο (όπως και στο αριστεριό πλήκτρο, το οποίο είναι διάφανο). Επειδή στα παράθυρα εκτός από τους κύκλους που κάνουμε με το ποντίκι, γράφονται από ένα νήμα, τόσο με γραμμές, όσο και με κείμενο, το φόντο αλλάζει, και η αλλαγή περνάει κάτω από το από το τίτλο κανονικά (στην ουσία δεν έχουμε διάφανα στοιχεία, αλλά έχουν την δυνατότητα να αντιγράφουν την εικόνα κάτω από την επιφάνειά τους όταν η φόρμα ανανεώνεται).Παράδειγμα Textonly. Εδώ υπάρχει ένα νήμα που αλλάζει το μέγεθος της μαύρης έλλειψης. Όπως βλέπουμε έχει φτάσει στο τίτλο. Παρόλο που ο τίτλος, το κείμενο (Editbox, σε διαμόρφωση που απλά βλέπουμε κείμενο) και η εισαγωγή (TextBox), δεν είναι πραγματικά διάφανα, αλλά λογικά, δηλαδή αντιγράφουν το φόντο, η αυξομείωση του μεγέθους της μαύρης έλλειψης γίνεται σαν να είναι διάφανα, επειδή η ανανέωση της φόρμας γίνεται ταυτόχρονα για όλα τα στοιχεία. Μποορύμε να γράφουμε ή να ολισθαίνουμε το κείμενο, και η αυξομοίωση θα συμβαίνει χωρίς να έχουμε "αναβοσβήματα" ή flickering (η απουσία flickering, είναι ένα από τα υπερ του στοιχείου που έχω γράψει, εξολοκλήρου, και περιέχεται και στο τίτλο, και στο κείμενο και στη γραμμή εισαγωής, και σε όλα τα στοιχεία για φόρμες της Μ2000, με αντικείμενα που κληρονομούν το βασικό αυτό αντικείμενο).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου