Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020

Revision 18, Version 10

 A Bug removed so a Boolean type now written as boolean and not as string when push to stack of values, like in a multi assignment as in this example:

def k(a, b)=(a<10, b<5)
(a, b)=k(1, 20)
Print a, b

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου