Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Αναθεώρηση 4 (Έκδοση 8.8) και οδηγίες για τον διορθωτή

Ίσως η τελευταία αναθεώρηση για αυτή τη σεζόν (από Νοέμβριο πάλι), λόγω άλλων εργασιών. Πιθανά bugs θα δώσουν νέα αναθεώρηση αλλά δεν θα γίνει κάποια επέκταση στο κώδικα.

Έγινε έλεγχος για όλα τα προγράμματα - δοκιμών- και η συγκεκριμένη αναθεώρηση θεωρείται η πιο καλή και από άποψη ταχύτητας.

Στον διορθωτή μπήκαν μερικοί αυτοιματισμοί:
 • Με ctrl+enter μπαίνουν αυτόματα τα άγκυστρα { } και ο δρομέας πάει στην γραμμή ανάμεσα με υπολογισμένη την αριστερή εσοχή.
 • Όταν πατάμε το πλήκτρο  παρένθεση "(" μπαίνει αυτόματα η συνέχεια ")" και ο δρομέας βρίσκεται ανάμεσα.
 • Όταν πατάμε το διπλό εισαγωγικό " μπαίνει αυτόματα η συνέχεια " και ο δρομέα βρίσκεταΙ ανάμεσα.
Για υπενθύμιση μόνο (υπήρχαν πριν):

Τα ctrl F2/ctrl F3 (και shift F2/ shift F3) ανοίγουν το διάλογο για την αναζήτηση πάνω και κάτω.

Συνεχόμενα F2/F3 πάμε στο επόμενο κατά τη διεύθυνση. Αν μαρκάρουμε μια λέξη με απλό κλικ και πατήσουμε ένα από τα F2/F3 τότε αυτή τη λέξη αναζητούμε.

Μπορούμε να αλλάξουμε κεφαλαία σε πεζά σε κάποια γράμματα σε  μια λέξη (εδώ οι τόνοι έχουν σημασία), και με το F4 θα γίνουν οι αλλαγές σε όλο το τμήμα/συνάρτηση (στο τμήμα που βλέπουμε το όνομα πάνω αριστερά).

Αλλαγές πολλαπλές (με πολλαπλό undo) κάνουμε με το F5 αφού έχουμε επιλέξει με απλό κλικ (αριστερό) μια λέξη.

Το ctrl+Z είναι το Undo, το ctrl+Y το Redo.

Το Tab μετατρέπεται αυτόματα σε διαστήματα (6 διαστήματα)
Με Tab σε πολλαπλές γραμμές μετακινούμε όλες τις γραμμές δεξιά βάζοντας περισσότερη εσοχή
Με ctrl+Tab βγάζουμε εσοχές (δουλεύει και για πολλαπλές γραμμές). Αν πατάμε συνέχεια τον συνδυασμό αυτό σε μια ομάδα γραμμών στο τέλος θα βγούν όλες οι εσοχές, ακόμα και αν είναι μικρότερες από 6 διαστήματα

Στην αντιγραφή στο πρόχειρο γίνεται εξαγωγή σe HTML και οι εσοχές μετατρέπονται σε non breaking space

Μπορούμε να βγούμε από το διορθωτή ακυρώνοντας όποιες αλλαγές έχουμε κάνει με shift-F12

Ο διορθωτής δεν έχει πρακτικό όριο χαρακτήρων στην γραμμή. Δεν υπάρχει οριζόντια μπάρα ολίσθησης (υπάρχει κρυφή κάθετη, που φαίνεται όταν είναι από πάνω το ποντίκι). Η μετακίνηση οριζόντια γίνεται αυτόματα. Μπορούμε με τα Home και End να μετακινηθούμε άμεσα στην αρχή ή το τέλος. Το Home εναλλάσεται, μια φορά στην αρχή της γραμμής και μια φορά στην αρχή χαρακτήρων πάνω στην γραμμή (μετά τα αρχικά διαστήματα δηλαδή)

Όταν γράφουμε στον διορθωτή αυτόματα μεταφέρει την γραμμή που γράφουμε στο κέντρο. Μπορούμε να ολισθήσουμε πάνω κάτω το κείμενο χωρίς μετακίνηση του δρομέα, οπότε με ένα πάτημα πλήκτρου (και με βελάκια γίνεται) επανέρχεται η γραμμή διόρθωσης στο κέντρο. Η ολίσθηση αυτή γίνεται ή με την μπάρα ολίσθησης ή με κράτημα πατημένου του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού και μετακίνηση (αντίστροφη από την μπάρα ολίσθησης, σαν να σπρώχνουμε το κείμενο, δηλαδή να πατήσουμε και σπρωξουμε προς τα πάνω θα δούμε τις γραμμές να ανεβαίνουν).

Τα πλήκτα PageUp/PageDown και το ροδελάκι του ποντικιού (και αυτό κάνει PageUp/PageDown) αλλάζουν ανά μισή σελίδα (πάντα δείχνει ο διορθωτής μια γραμμή από τη μισή σελίδα που φεύγει) και μετακινούν τον δρομέα.

Τα ctrl-x, ctrl-c, ctrl-v λειτουργούν κανονικά. Το ins δεν χρησιμοποιείται εδώ.

Τα PageUp/PageDown/Home/End χρησιμοποιούνται με το Shift για να μαρκάρουμε κώδικα
Όπως και τα βελάκια με Shift μαρκάρουν κώδικα. Ο μαρκαρισμένος κώδικας είναι λευκός με διαφορετικό φόντο.

Ο χρωματισμός κώδικα γίνεται στον διορθωτή, άμεσα. Η Μ2000 δεν αποθηκεύει τη χρωματική πληροφορία στα τμήματα και τις συναρτήσεις, επειδή ο χρωματιστής είναι πολύ γρήγορος! Χρωματίζει ότι πρέπει να δείξει, και κρατάει τοπικά την πληροφορία. Ορισμένες φορές μπορεί να εκτιμήσει τον χρωματισμός διαβάζοντας προηγούμενες γραμμές! Δουλεύει με αναδρομή, οπότε χρωματίζει κατάλληλα και τις εκφράσεις.

Χρήσιμα πλήκτρα στην διόρθωση:

 • Ctrl+F1 (υπάρχει και στο αναδυόμενο μενού - σε Linux το Ctrl+F1 δεν δουλεύει), ανοίγει τη βοήθεια για την επιλεγμένη λέξη. Η βοήθεια εκτός από αυτό που δείχνει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γράψουμε (μέσα στο κείμενο που εμφανίζει) μια λέξη και με κλικ πάνω σε αυτήν κάνει αυτόματα αναζήτηση. Επίσης μπορούμε να αντιγράφουμε κώδικα από τη βοήθεια στο διορθωτή. 
 • F1 αλλαγή από αναδίπλωση σε μη αναδίπλωση παραγράφου (γίνεται πολύ γρήγορα και δεν χάνεται η θέση του δρομέα)
 • F12 ανοίγει την βοήθεια η οποία τώρα δείχνει μια λίστα τμημάτων (όσα είναι γενικά, ή ήδη φορτωμένα) και με κλικ σε αυτά βλέπουμε το κώδικα (όχι χρωματισμένο). Η βοήθεια έχει στην άκρη δεξιά κρυμμένη την μπάρα ολίσθησης, αλλά δουλεύει και με ολίσθηση με  κράτημα του πλήκτου πατημένο και τράβηγμα!
 • F6, F7, F8 είναι οι σελιδοδείκτες και ορίζονται/επιλέγονται/διαγράφονται με ένα πλήκτρο. Όταν πατήσουμε το F6 μια φορά και αυτό δεν έχει κάτι στην "μνήμη" τότε ορίζει τη θέση του δρομέα (βάσει παραγράφου, δηλαδή αν βάλουμε άλλες πριν δεν χάνει την συγκεκριμένη παράγραφο). 'Οταν πατήσουμε πάλι το F6 από θέση εκτός της θέσης της μνήμης μας πάει εκεί που δείχνει. Αν πατήσουμε πάλι το F6 στη θέση της μνήμης που έχει τότε την καταργεί. Σε κάθε περίπτωση βγαίνουν μηνύματα για το τι κάνουμε και επίσης όταν ο δρομέας είναι στη θέση κάποιου σελιδοδείκτη τότε αυτό φαίνεται στην επικεφαλίδα του διορθωτή.
 • F9 μέτρηση λέξεων (δεν μετράει αριθμούς και σύμβολα)
 • F10 Εμφάνιση μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων (κενών/σύμβολο παραγράφου). Βοηθάει να δούμε αν έχουμε αφήσει κενά στη γραμμή -(ο διορθωτής δεν πειράζει τα κενά)
 • F11 αποχρωματισμός+ αλλαγή εμφάνισης επικεφαλίδας (4 καταστάσεις οι οποίες έρχονται η μία μετά την άλλη σε κάθε πίεση του F11)
 • Esc βγαίνουμε από το διορθωτή κανονικά!
Με την εντολή Φόρμα ορίζουμε το μέγεθος των χαρακτήρων της οθόνης βάσει διαστάσεων:
Πχ. η παρακάτω εντολή θα φτιάξει μέγεθος χαρακτήρων για 40 χαρακτήρες (μη αναλογικής γραφής) με 25 γραμμές και αυτόματα θα έχει φτιάξει το διάστιχο ώστε να καλύψει όλο το παράθυρο της κονσόλας.(το παράθυρο μπορεί να μετακινηθεί και να αλλάξει θέση, αλλά δεν θα το δούμε εδώ αυτό).


Φόρμα 40, 25
Form 40, 25
για τμήμα:
Σ αλφα
edit a
για συνάρηση:
Σ αλφα()
edit a()

σκέτο το Σ ή το Edit ανοίγει το διορθωτή με τις καταγραφές των άμεσων εντολών και μπορούμε εκεί να τις διορθώσουμε ή να προσθέσουμε. Όταν θα βγούμε με Esc τότε με τα βελάκια άνω και κάτω επιλέγουμε μια εντολή (μια παράγραφο που μπορεί να έχει εντολές η μία μετά την άλλη με διαχωρισμό με άνω και κάτω τελεία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου