Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Νέα έκδοση 8.8 (rev. 2)

Σε αυτήν την έκδοση έκανα μερικές βελτιώσεις, μια εκ των οποίων είναι βασική γιατί αλλάζει ο τρόπος που εκτελούνται πράξεις:

Οι mod και div (και οι νέες mod# και div# ως ευκλείδειο υπόλοιπο και διαίρεση), (ελληνικά υπόλοιπο, υπολ και υπόλοιπο#, υπόλ# καθώς και δια και δια#), τώρα στο δεξιό σκέλος μπορούν να έχουν γινόμενα ή και διαιρέσεις

Το 10 div 2*2 ήταν (10 div 2)*2 και τώρα είναι 10 div (2*2). Επίσης το υπόλοιπο δουλεύει και για δεκαδικά, δηλαδή το 10.4 υπόλοιπο 4 θα δώσει 2.4

Μπορούμε να γυρίσουμε στο παλιό τρόπο με το switches "+DIV" ή Διακόπτες "+DIV". Αυτό μπορεί να γίνει πρόσκαιρα μέσα αν δοθεί μέσα σε τμήμα με set switches "+DIV"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου