Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Αναθεώρηση 15. λίγες προσθήκες-διορθώσεις.

Προστέθηκε η βοήθεια για το αντικείμενο έγγραφο.

Μέτρηση λέξεων εγγράφου και ταξινόμηση και εμφάνιση αυτών!

Έγγραφο άλφα$ ={ ένα, δυο, τρία
      και περισσότερες, όπως αυτή και η άλλη, ή ένα και δυο
      }
Τύπωσε Εγγράφου.Λέξεις(άλφα$)
μ=Μέγεθος.Σωρού+1
Λέξεις άλφα$
Αν Μέγεθος.Σωρού >= μ Τότε {
Τύπωσε Μέγεθος.Σωρού - μ
      Για ι=Μέγεθος.Σωρού έως μ {
            Τύπωσε Γράμμα$
      }
}
Τύπωσε Εγγράφου.Μοναδικές.Λέξεις(άλφα$)
μ=Μέγεθος.Σωρού+1
Λέξεις άλφα$
Αν Μέγεθος.Σωρού >= μ Τότε {
      Για ι=Μέγεθος.Σωρού έως μ {
            Τύπωσε Γράμμα$
      }
}

Στα αγγλικά

Document alfa$ ={ one, two, three
      and more, like this and that, or one and two
      }
Print Doc.words(alfa$)
M=Stack.size+1
Words alfa$
\\ default output all words ascending sort
\\ and dublicates
if Stack.Size >= M then {
Print Stack.Size - M
      For i=Stack.Size to M {
            Print letter$
      }
}
Print Doc.Unique.words(alfa$)
\\ now word change output
\\ all words ascending sort
\\ and a number at the right place if we have more than one occurance
M=Stack.size+1
Words alfa$
if Stack.Size >= M then {
      For i=Stack.Size to M {
            Print letter$
      }
}