Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

Αναθεώρηση 225

Σε αυτήν την αναθεώρηση πρόσθεσα ένα νέο αντικείμενο. Για την ώρα το χρησιμοποιώ για να βελτιώσω τους χρόνους εκτέλεσης. Έγιναν και αλλαγές που βελτίωσαν την ταχύτητα όταν χρησιμοποιούμε στατικές μεταβλητές:
Σε ένα τμήμα Α μπορούμε να βάλουμε αυτό. Τη δεύτερη γραμμή, μπορούμε να την αφαιρέσουμε. Κάθε φορά που θα τρέχει το Α η τιμή της Α θα παραμένει η τελευταία, και αν δεν την αλλάξουμε με το Α=1 τότε θα αυξάνεται. Δοκιμάστε το στην αναθεώρηση 224 και δείτε τη διαφορά στην 225.

STATIC A
A=1
PROFILER
FOR I=1 TO 10000 {
      A++
}
PRINT TIMECOUNT, A
B=1
PROFILER
FOR I=1 TO 10000 {
      B++
}
PRINT TIMECOUNT, B
LIST