Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Αναθεώρηση 2 (έκδοση 8.2)

Αφαίρεσα μια δυνατότητα για τοπικές μεταβλητές σε νήματα. Μπορούμε να έχουμε με την Για Αυτό { } όπου στο μπλοκ μπορούμε να ορίσουμε Local μεταβλητές για χρήση μέχρι να βγούμε από το μπλοκ. Σαν μεταβλητές νήματος έχουμε μόνο τις στατικές, και από κει και πέρα το νήμα βλέπει όλες τις μεταβλητές του τμήματος που ανήκει. Αν μια Α είναι στατική και στο τμήμα και στο νήμα σε αυτό τότε σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μια διαφορετική Α.


Ε λέχθηκαν οι ρουτίνες για την αναδρομή, Εδώ ορίζουμε μέγεθος 100 χιλιάδων κλήσεων. (οι συναρτήσεις έχουν μέγιστο 14500 περίπου, γιατί χρησιμοποιούν τον Stack που ορίζεται στο πρόγραμμα που φορτώνει το αντικείμενο της Μ2000 - είναι ActiveX)

recursion.limit 100000
alfa(100000)


sub alfa(x)
if x>0 then alfa(x-1)
print x
end sub