Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Αναθεώρηση 3 (έκδοση 8.2) Μικρό Bug

Μικρό Bug,
Το παρακάτω τύπωνε δυο φορές το 1212, ενώ έπρεπε την δεύτερη φορά να δώσει 0, αφού επιστρέψαμε τιμή 0 (ενώ αρχικά δεν είχαμε δώσει τιμή και τότε μόνο παίρνουμε σαν τιμή το κλειδί
κατάσταση αλφα
αα=0
αρ=1212
προσθήκη αλφα, αρ
Τύπωσε αλφα(αρ)
Επιστροφή αλφα, αρ:=0
Τύπωσε αλφα(αρ)


Αν το κλειδί είναι αριθμός θα ζητάμε αριθμό με το αλφα(), αν δεν ξέρουμε τι είναι μπορούμε να πάρουμε το κλειδί βάσει σειράς εσωτερικής, για ι= 0 έως Μήκος(αλφα)-1 θα πάρουμε το κλειδί  εκφρ$(αλφα, ι) ως αλφαριθμητικό (ό,τι να είναι)