Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Ύψωση σε δύναμη και πρόσημο!


Στο παράδειγμα έχουμε τρεις μεταβλητές και τυπώνουμε το περιεχόμενό τους, όπως το έχουμε διαμορφώσει από ισάριθμες εντολές καταχώρησης του τύπου μεταβλητή = έκφραση.
a=-9**2
? a \\ 81
b
=0+-9**2
? b \\ 81
c
=0-9**2
? c \\ -81
Το -9 στη δευτέρα (-9 ** 2) είναι το -9 * -9 άρα το 81 (θετικό πρόσημο), στην a φαίνεται ξεκάθαρα. Στην b έχουμε δυο πρόσημα, το + και το -. Το πρώτο πρόσημο λέει να προσθέσουμε το επόμενο και το επόμενο είναι το -9**2 άρα το 81. Στο c έχουμε το – που σημαίνει “Αφαίρεσε” το 9**2 από το 0. άρα δίνει το 0-81 ή -81.
b1=0+(-9**2)
? b1
Εδώ στο b1 φαίνεται πως ο εκτιμητής παραστάσεων ενεργεί με παρενθέσεις, και είναι το ίδιο με το 0+-9**2, όπου το + επειδή είναι μετά το 0 λέει απλά “πρόσθεσε το παρακάτω -9**2”
Στη Μ2000 η ύψωση σε δύναμη γίνεται και με τον χαρακτήρα ^ (shift 6)
a=-9^2
? a \\ 81
b=0+-9^2
? b \\ 81
b1=0+(-9^2)
? b1
c=0-9^2
? c \\ -81

Μπορούμε στο μέρος της δύναμης να βάλουμε παρενθέσεις αλλά όχι πρόσημο πριν την παρένθεση θα χαθεί! Μέσα στην παρένθεση βάζουμε όποια έκφραση θέλουμε, ακόμα και αρνητικό (με μηδέν μας δίνει 1, ότι υψώσουμε σε 0 θα δώσει 1)
? 2-3**(2), 2-3**(-4)
Το ? 0^0 δίνει 1
Άλλα παραδείγματα:
? 2**-2,3*2**-2, 3/2**2 \\ .25, .75, .75
? (3/2)**2 , 3**2/2**2 \\ 2.25, 2.25
? 3**2-2**2+1 \\6
? (3**2)-(2**2)+1 \\6