Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Αναθεώρηση 9 (Έκδοση 8.8)

Μερικές διορθώσεις:
1. Όταν βάζαμε αριθμό κινητής υποδιαστολής σε Κατάσταση (Inventory) στην ανάγνωση χάνονταν τα δεκαδικά αν το κόμα ήταν η υποδιαστολή. Διορθώθηκε.
2. Προστέθηκε ένα πεδίο ακόμα στην εντολή Σύστημα ή Win, για να δώσουμε παραμέτρους. Πχ αν έχουμε το αρχείο alfa.bmp στο φάκελο χρήστη τότε το Win "alfa.bmp", "/p" θα ανοίξει το mspaint για άμεση εκτύπωση της εικόνας. Υπάρχει η εντολή Bitmaps ή Εικόνες που εμφανίζει τις εικόνες (το όνομά τους στο τρέχον φάκελο).
3. Με την εντολή Σύστημα Κατ$ ανοίγει ο κατάλογος του χρήστη (ή όποιος είναι ο τρέχον) και εκεί βάζουμε μερικές φωτογραφίες (bmp, ico, jpg, wmf, emf)
Οθόνη 5, 0
Πενα 14
Άνοιγμα.Εικόνας
Διάβασε α$
Αν α$<>"" τότε {
      Θέση 0,0
      Εικόνα α$, χ.σημεία
}
κ$=κομ$
Οθόνη
β$=""""
Αν α$<>"" τότε {
      Θέση 0,0
Σημ 1:
      Εικόνα α$ στο β$ ' το β$ περιέχει εικόνα
Σημ 2: Εικόνα α$ στο β$, 100,50 ' 100% στο πλάτος και 50% στο μήκος
      \\ τώρα βάζουμε την εικόνα  εντός πλαισίου
      Εικόνα Πλαίσιο β$, χ.σημεία, υ.σημεία
}
κ$=κομ$
Αν α$<>"" τότε {
      Θέση χ.σημεία/2, υ.σημεία/2
      ' κεντράρισμα με χρήση του αρχείου
      ' Σκέτο Διάφανο α$ είναι το ίδιο με το παρακάτω
      ' αλλά δεν επιστρέφει στο διαφάνεια το τμήμα που "πατάει"
      ' η δεύτερη παράμετρος είναι για το χρώμα με 100% διαφάνεια
      ' εδώ δεν το χρησιμοποιούμε!
      Διάφανο α$,,0
      α1$=διαφάνεια$
      κ$=κομ$
      Διάφανο α$,,45,200, 50
      α2$=διαφάνεια$
      Αντέγραψε "ολοκληρη_οθονη"
      κ$=κομ$
      Διάφανο α2$
      κ$=κομ$
      Διάφανο α1$
}
κ$=κομ$


Οθόνη
Θέση 0,0
Εικόνα "ολοκληρη_οθονη" , χ.σημεια
Εικόνα "ολοκληρη_οθονη"  στο β$
\\ βάζουμε την εικόνα στο πρόχειρο
Προχειρο β$
β$=""
\\ τώρα τη διαβάζουμε
β$=Πρόχειρο.Εικόνα$
\\ αντιγράφει με το πάνω αριστερό σημείο, διαγράφοντας το πλαίσιο
\\ βάζοντας δηλαδή "επάνω" μόνο την εικόνα
Αντέγραψε 5000,5000 Επάνω β$, 30,20
\\ ομοίως αλλά δεν διαγράφει το πλαίσιο
\\ βάζει την εικόνα με το πλαίσιο μαζί
Αντέγραψε 10000,5000 Με β$, 30,20Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου