Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Αναθεώρηση 37 (Έκδοση 9.0)

Σε αυτήν την έκδοση έγιναν οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Η Έλεγχος δίνει τώρα στα ελληνικά τις πληροφορίες (η Monitor δίνει τις πληροφορίες στα αγγλικά)
2. Η εντολή Stock δουλεύει σωστά για αντικείμενα.
3. Μπορούμε να καλέσουμε λάμδα συνάρτηση που είναι μέλος ομάδας, ιδιωτικό. Γίνονταν να την χρησιμοιποιήσουμε μέσα σε έκφραση αλλά δεν γίνονταν με την Κάλεσε (Call).

θα βάλω παραδείγματα αργότερα!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου