Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Revision 41, Version 9.0

Fix Print object
Now this example work perfect
inventory kk=1,2,3,4
kk1=each(kk, 2, 3)
Print kk
Print kk1
mm=(1,2,3,4)
mm1=each(mm, 2,3)
Print mm
Print mm1
zz=stack:=1,2,3,4
zz1=each(zz, 2,3)
Print zz
Print zz1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου