Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Karel Language (Part 2)

 Screen Shot 1

This is from another program, Karel the Robot, using keyboard for moving, but return all flags. This code will be adapted for the final virtual machine interpreter.


All of the following Screen Shots showing how the parsing of Karel program found errors, lexical or Syntax types.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου