Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 8, Αναθεώρηση 50, και περί του διορθωτή

Σε αυτήν την αναθεώρηση βελτίωσα την Φόρτωσε ώστε να φορτώνει κλάσεις σε ξεχωριστά αρχεία σε μια γραμμή (δέχονταν μόνο κείμενο που ξεκίναγε με ΤΜΗΜΑ ή ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ, τώρα δέχεται και το ΚΛΑΣΗ).

Ανοίγοντας την Μ2000 εμφανίζεται η γραμμή εντολών.
Για να δούμε τη βοήθεια εκτός από το ctrl+F1 υπάρχει και η εντολή Βοήθεια. Αν γράψουμε:
Βοήθεια Όλα
θα πάρουμε όλες τις λέξεις σε ελληνικά. Με ανοίγει σε ένα πλαίσιο διαλόγου κείμενο το οποίο με κλικ ανοίγει άλλο...και άλλο. και επιπλέον αν θέλουμε με κλικ σε λευκό χώρο εμφανίζει το δρομέα και γράφουμε την λέξη που θέλουμε και με κλικ πάνω σε αυτή πάμε στην λέξη που βρίσκει..αν βρει!
Το κείμενο στο διάλογο ολισθαίνει με πάτημα και σύρσιμο ή με την εμφάνιση της κρυμμένης μπάρας ολίσθησης ή με το ροδελάκι του ποντικιού (το προτιμότερο, αλλά μετακινεί και το δείκτη). Ο διάλογος μπορεί να μεγεθυνθεί (όλες οι φόρμες διαλόγου εκτός από αυτή του εκτυπωτή, που είναι του συστήματος, μπορούν να μεγεθυνθούν, οι φόρμες είναι της Μ2000, και βασίζονται σε ένα στοιχείο ελέγχου και μερικές κλάσεις που επαυξάνουν την λειτουργικότητά του. Η πληροφορία αυτή είναι για όσους θέλουν να διαβάσουν τον κώδικα της Μ2000 και να βρουν χρήσιμα κομμάτια, όπως ο διορθωτής κειμένου ή οι φόρμες που εμφανίζονται σε όλα τα λειτουργικά ίδιες).

Επίσης μπορούμε να αντιγράφουμε κώδικα από την βοήθεια όταν έχουμε ανοίξει τον ενσωματωμένο διορθωτή. Ο ενσωματωμένος διορθωτής ανοίγει στο κάτω τμήμα της οθόνης (η οθόνη στη Μ2000 είναι η βασική φόρμα, και έχει λειτουργία διαχωρισμού, ένα τμήμα σταθερό και ένα κάτω που ολισθαίνει, και μπορούμε να ορίσουμε τη γραμμή απ΄όπου ξεκινάει η ολίσθηση  και τουλάχιστον μια γραμμή θα ολισθαίνει). Ο διορθωτής έχει δική του φόρμα αλλά δεν φαίνεται, γιατί έρχεται ακριβώς πάνω στο χώρο της οθόνης (στο τμήμα ολίσθησης). Βγαίνουμε με το πλήκτρο Esc.

Στη γραμμή εντολών με βελάκια βλέπουμε τις προηγούμενες εντολές (δεν παίζει ρόλο το πάνω ή κάτω βελάκι, και τα δύο στρέφουν το ίδιο τη λίστα. Η εντολή που ανοίγει το διορθωτή είναι η Σ ή Συγγραφή (προτιμώ το σ σκέτο). Χωρίς όνομα ανοίγει η λίστα παλαιών εντολών (μπορούμε να διορθώσουμε μια παλιά εντολή, να προσθέσουμε, να διαγράψουμε).

Η Μ2000 έχει ένα πίνακα που γράφει συναρτήσεις και τμήματα. Αυτά είναι στο επίπεδο μηδέν, δηλαδή είναι γενικά (ή σφαιρικά). Οι συναρτήσεις μπορούν να γυρίζουν αλφαριθμητικά ή άλλες τιμές (αριθμούς, ομάδες - τα αντικείμενα της Μ2000).

Όλα τα τμήματα και οι συναρτήσεις μπορούν να αποθηκευτούν με την Σώσε και να φορτωθούν με την Φόρτωσε. Με την εντολή Νέο σβήνουμε το πίνακα. Για κάθε στοιχείο του πίνακα, κάθε τμήμα και συνάρτηση κρατάει ο μεταφραστής την θέση του δρομέα που γράψαμε τελευταία φορά. Αυτό μπορεί να αλλάξει αν βγει λάθος και χρησιμοποιήσουμε τo Shift+F1 που μας πάει στην θέση του λάθους.

Το χρώμα του φόντου και των γραμμάτων ο διορθωτής το παίρνει από το τρέχον συνδυασμό. Αν θέλουμε το αλλάζουμε με ΟΘΟΝΗ αριθμός_χρώματος και ΠΕΝΑ αριθμός_χρώματος. Τα βασικά χρώματα είναι από το 0 έως το 15, αλλά μπορούμε να δώσουμε και όπως της html όπως αυτό #FFAACC  (πρέπει να έχει το @ και επακριβώς έξι δεκαεξαδικά ψηφία από 0 έως F), ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Χρώμα(128,34,111) όπου δίνουμε στο δεκαδικό σύστημα τα κόκκινο, πράσινο και μπλε.
αν απλώς θέλετε να διαλέξετε δώστε τις παρακάτω εντολές (ανοίγει η φόρμα με μια λίστα 16 εκατομμύριων γραμμών, κάθε μια και ένα χρώμα, μπορούμε να επιλέγουμε την επικεφαλίδα και να περιστρέφουμε τα χρώματα ώστε να έχουμε το χρώμα που θέλουμε δεξιά για μικρή ρύθμιση)
επιλεξε.χρωμα
οθονη αριθμος
επιλεξε.χρωμα
πενα αριθμος
Αν θέλουμε απλώς κάποιο από τα βασικά και θέλουμε να είναι πάντα επιλεγμένα τότε πάμε στις ρυθμίσεις με την εντολή:
Ρυθμίσεις  (παραθέτω το σύνδεσμο στις ρυθμίσεις της έκδοσης 7.18, δεν έχει αλλάξει η φόρμα)
Στις ρυθμίσεις μπορούμε να ορίσουμε και το διάστιχο (στη φόρμα είναι ως Διάστοιχο αλλά το έχω αλλάξει και θα φανεί στην αναθεώρηση 51). Στις ρυθμίσεις επιλέγουμε γλώσσα που θέλουμε να βγαίνουν τα μηνύματα λάθους και οι φόρμες διαλόγου. Γράφει Latin ενώ είναι αγγλικά γιατί στις αρχικές εκδόσεις αυτό άλλαζε και το σετ χαρακτήρων. Η Μ2000 από την έβδομη έκδοση υποστηρίζει Unicode πρότυπο χαρακτήρων (εκτός από τις γραμματοσειρές που γράφουν προς τα αριστερά, αν και εμφανίζονται στον διορθωτή δεν έχει προβλεφθεί ο χειρισμός τους). Αυτό που έχει προβλεφθεί είναι να εμφανίζεται στο διορθωτή το επιλεγμένο πληκτρολόγιο και να μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς τόνους από οποιαδήποτε γλώσσα - ακόμα και Γεωργιανό πληκτρολόγιο δουλεύει).

Στον διορθωτή μπορούμε με ένα κλικ να μαρκάρουμε μια λέξη. Ο διορθωτής όταν χειρίζεται κώδικα λειτουργεί διαφορετικά απ΄ότι όταν χειρίζεται απλό κείμενο, Η κύρια διαφορά είναι στο πώς βρίσκει τις λέξεις! Και αυτό γιατί ακολουθεί τους κανόνες της γλώσσας. Μπορούμε μια χα να την κάνουμε ΧΑ και να την επιλέξουμε και με το F4 να αλλάξουμε όλες τις XA λέξεις σε κεφαλαία. Με F2 πάμε πάνω και με F3 πάμε κάτω κατά λέξη αναζήτησης (την μαρκαρισμένη λέξη). Το F5 κάνει αλλαγή της μαρκαρισμένης λέξεις και όσες βρει. Με Ctrl + A επιλέγουμε τα πάντα, με Ctrl+Z αναίρεση, με Ctrl+Y αναίρεση αναίρεσης, με ctrl και ένα από τα X C V, κάνουμε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση (πάντα είναι ρυθμισμένο να μην κάνουμε σύρσιμο αλλά μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε από το μενού επιλογών). 

Το μενού επιλογών βγαίνει με δεξί κλικ αλλά και με αριστερό πάνω στην γραμμή πληροφοριών. Τα F6 F7 F8 είναι σημάδια για το κείμενο. Τα σημάδια είναι προσωρινά. Αν κλείσουμε το διορθωτή θα χαθούν. 
Η γραμμή πληροφοριών εμφανίζει αν είναι Τμήμα ή Συνάρτηση και το όνομα, Αμέσως μετά εμφανίζει την θέση του δρομέα στην παράγραφο, αμέσως δίπλα είναι ο αριθμός γραμμής, και αμέσως μετά οι συνολικές γραμμές. Με F1 αλλάζουμε την αναδίπλωση (γίνεται σε χρόνο dt ακόμα και αν έχουμε χιλιάδες γραμμές). Ο διορθωτής έχει μόνο μια κρυφή κατακόρυφη μπάρα ενώ δεν έχει οριζόντια. Η έλλειψη οριζόντιας μπάρας ολίσθησης δεν ενοχλεί καθόλου γιατί υπάρχει αυτοματισμός που μετακινεί το κείμενο. Όταν λοιπόν αλλάζουμε την αναδίπλωση αλλάζει και ο αριθμός γραμμών (το τρίτο νούμερο) και αλλάζει η γραμμή που είναι ο δρομέας, αλλά δεν αλλάζει η παράγραφος και η θέση του δρομέα στην παράγραφο. Επίσης όταν γράφουμε ο διορθωτής φέρνει αν μπορεί τη γραμμή που γράφουμε στο μέσον (ο αυτοματισμός που κάνει την ολίσθηση αριστερά ή δεξιά κάνει και αυτό).
Μετά από τα στοιχεία αυτά εμφανίζεται το σύμβολο της παραγράφου και ο αριθμός παραγράφων. Αν βγάλουμε την αναδίπλωση, ο αριθμός παραγράφων είναι ίδιος με το τρίτο νούμερο, τον αριθμό γραμμών. Αμέσως μετά είναι τα F6 F7 F8 με ρόμβους δίπλα αν είναι κενά ή με τετράγωνες αγκύλες αν είμαστε ακριβώς εκεί που δείχνουν, ή με αστεράκι αν έχουν δείκτη. Αν πάμε σε ένα σημείο, έστω εκεί που δείχνει το F6, με όποιο τρόπο, π.χ. με το δείκτη του ποντικιού, θα μας το δείξει η γραμμή πληροφοριών. με αγκύλες στο αντίστοιχο πλήκτρο λειτουργίας F. Αν τότε πατήσουμε το πλήκτρο λειτουργίας αποδεσμεύουμε τον δείκτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση , αν υπάρχει δείκτης, το πλήκτρο μας πάει εκεί. Ο δείκτης δείχνει παράγραφο και θέση στη παράγραφο, όχι όμως αριθμό σειράς παραγράφου αλλά αριθμό παραγράφου. Αν δηλαδή σβήσουμε δυο παραγράφους πίσω ή βάλουμε πίσω δυο παραγράφους ο δείκτης δεν χάνει αυτό που δείχνει. Αυτό έγινε στη Μ2000 επειδή ο διορθωτής είναι γραμμένος από το μηδέν.
Τέλος μετά τα σημάδια F6 F7 F8 είναι το όνομα της γλώσσας πληκτρολογίου. Επειδή η γραμμή πληροφοριών αναδιπλώνει αν χρειάζεται, μπορούμε με το F11 να κόψουμε το όνομα πληκτρολογίου στα τρία πρώτα γράμματα. Δεύτερη φορά το επαναφέρει. Με F9 μετράμε τις λέξεις, και με F10 εμφανίζουμε το σημάδι της παραγράφου.
Μπορούμε να εναποθέσουμε κείμενο από άλλο πρόγραμμα (αυτό επιτρέπεται) ή όπως αναφέρθηκε να επιτρέψουμε από το μενού να μεταφέρουμε κείμενο από το ίδιο κείμενο προς αλλού ή και το ίδιο κείμενο. Όταν επιλέγουμε μια λέξη μπορούμε με ctl+f1 να βλέπουμε τη χρήση της.
Με shift F12 ακυρώνουμε τις αλλαγές και κλείνουμε το διορθωτή. Με F12 μας εμφανίζει στη βοήθεια όλα τα δικά μας τμήματα, συναρτήσεις και με κλικ σε οποιοδήποτε βλέπουμε τον ορισμό του και μπορούμε να αντιγράψουμε ότι θέλουμε στο τρέχον. Μπορούμε να δούμε και αυτό που διορθώνουμε, στην έκδοση πριν την διόρθωση. Η φόρμα διαλόγου πληροφοριών μπορεί να μετακινηθεί και μένει ανοικτή μέχρι να τη κλείσουμε. Το χρώμα της αλλάζει σε σχέση με το χρώμα φόντου και το χρώμα χαρακτήρων ώστε να έχει την κατάλληλη αντίθεση.. 
Ο διορθωτής μπορεί να λειτουργήσει με οποιοδήποτε τύπο οθόνης (μέγεθος χαρακτήρων ουσιαστικά).
Μπορούμε να επιλέξουμε μερικές γραμμές και με το TAB να προσθέσουμε αριστερά κενό χώρο. Με shift TAB βγάζουμε το κενό χώρο. Σε κάθε περίπτωση γίνεται σε βήματα. Με αυτό τον τρόπο κάνουμε πιο ομαλή την διάρθρωση των εντολών στο κείμενο. Αν πατήσουμε Enter για να εισάγουμε παράγραφο τότε αυτή θα ξεκινάει από το κενό χώρο της προηγούμενης γραμμής.
Η Μ2000 μπορεί να βάζει σε αλφαριθμητικά (ή ακόμα και να περνάει παραμέτρους αλφαριθμητικά) με πολλές παραγράφους. Ο κενός χώρος μπαίνει και σε αυτή την περίπτωση - αλλά όχι στην αναδίπλωση. Ο μεταφραστής αφαιρεί το κενό χώρο από την θέση της αγκύλης στο κλείσιμο.
Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό για τον διορθωτή είναι η αυτόματη αρίθμηση. Αυτή επιτυγχάνεται με την εύρεση του διορθωτή αριθμού στα αριστερά. Όταν πατήσουμε Enter εισάγεται μια γραμμή με έναν αριθμό (και υπολογίζει και το κενό), Όμως δεν μπορούμε να βάλουμε αριθμούς στα κενά που έχουμε για το αλφαριθμητικό με τις πολλές παραγράφους
100 α$={Γεια
      Χαρά
      }
130 Αναφορά α$
\\ τυπώνει:
Γεια
Χαρά
Αν κατά την απόδοση αυτόματης αρίθμησης δει ο διορθωτής ότι το νούμερο υπάρχει αμέσως μετά αυξάνει κατά ένα (κανονικά κατά δέκα). Δεν έχει σημασία αν κάνουμε αρίθμηση από το 1000 στην αρχή και μετά ξεκινήσουμε μια αρίθμηση από 50. Για την Μ3000 κάθε αριθμός στα αριστερά είναι σαν ετικέτα για την ΠΡΟΣ και την ΔΙΑΜΕΣΟΥ (Gosub). Απλά οι ετικέτες δεν μπορούν να έχουν στα δεξιά τους εντολές, ενώ οι αριθμοί μπορούν.

Μπορούμε να δώσουμε απευθείας εντολή για το μέγεθος το γραμμάτων:
Τύπος 18 
Ο διορθωτής δουλεύει για κάθε μέγεθος. Αν δώσουμε πολύ μεγάλο νούμερο θα φτιαχτεί μεγαλύτερη οθόνη και δεν θα βλέπουμε όλο το διορθωτή! Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Φόρμα με δυο παραμέτρους, τον αριθμό χαρακτήρων ανά γραμμή και τον αριθμό γραμμών. Ελάχιστη φόρμα είναι η 10,2 και αν δώσουμε 8 ή 4 πάλι 10 θα βάλει. Με την Τυπος μπορούμε να βγάλουμε οθόνη 2Χ2 χαρακτήρες.

Όταν η οθόνη δεν φτάνει για να τυπώσει η εντολή αναφορά τότε σταματάει και περιμένει διάστημα για να συνεχίσει (επειδή η γλώσσα έχει νήματα,στο σταμάτημα μπορεί ένα νήμα να λειτουργεί στο περιθώριο). Το σύστημα της Αναφοράς λειτουργεί με σελίδες με τα 4/5 της οθόνης, ώστε σε κάθε αλλαγή να βλέπουμε και κάτι από την προηγούμενη σελίδα. Αν στέλνουμε την έξοδο στον εκτυπωτή τότε δεν υπάρχει αναμονή..
Σε οποιαδήποτε οθόνη η παρακάτω εντολή θα δώσει 80 χαρακτήρες με 48 γραμμές
Φόρμα 80,48
Η διαφορά θα είναι στο αν υπάρχουν αριστερά και δεξιά περιθώρια και το μέγεθος του γράμματος σε pt (σημεία).
Αν θέλουμε φτιάχνουμε την 30 Χ 20
Φόρμα 30,20
Η εντολή αυτή βρίσκει το κατάλληλο διάστιχο για να καλύψει όσο περισσότερο μπορεί την οθόνη.
Σε μια οθόνη 1280,1024 στις 17 ίντσες η εντολή 
Γραμματοσειρά "Verdana"
Φόρμα 100,50
δίνει γράμματα μεγέθους 6.75  (η τύπος είναι εντολή αλλά και μεταβλητή μόνο ανάγνωσης Το ? είναι η συντόμευση της τύπωσε 
Τύπωσε τύπος  
6.75
? γραμματοσειρά$
Verdana
Ένας τρόπος να γυρίσουμε γρήγορα στην πάγια ρύθμιση είναι με το Ctrl+U που ανοίγει τις ρυθμίσεις, πατάμε Εντάξει και όλα έρχονται όπως πρέπει, χωρίς να χάσουμε το πρόγραμμα.

Είδαμε λοιπόν ότι μπορούμε να καθορίσουμε το περιβάλλον μας ως προς τα γραφικά.
Οπότε μας ενδιαφέρει τώρα να δούμε σε ποιο φάκελο κοιτάει η γλώσσα (ποιος είναι ο τρέχον)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
μας δίνει τον τρέχον κατάλογο και τυχόν αρχεία GSB.
Τύπωσε Κατ$
τυπώνει τον τρέχον κατάλογο
Σύστημα Κατ$ 
ανοίγει τον κατάλογο στον explorer για να κάνουμε αλλαγές, μεταφορές κ.α.
Φτιάχνουμε κατάλογο:
Υποκατάλογος Αλφα
Τον επιλέγουμε 
Κατάλογος Αλφα
Πάμε πίσω
Κατάλογος ..
Επιλέγουμε το C
Κατάλογος "C:"
Μπορούμε να επιλέξουμε χρήστη - όποτε θέλουμε, με όποιο όνομα- αν δεν υπάρχει φτιάχνεται
Ο χρήστης απλά έχει δικό του χώρο για να γράφει τα αρχεία του και επιπλέον δεν μπορεί να γράψει κάπου αλλού. Δεν δουλεύει ούτε η εντολή Σύστημα (είναι σαν το run των windows) ούτε η εντολή Κονσόλα (είναι το cmd.exe).
Χρήστης Παύλος
Υποκατάλογος Αλφα
Κατάλογος Αλφα
αυτός ο υποκατάλογος είναι διαφορετικός από τον προηγούμενο. 
Έτσι το ίδιο πρόγραμμα αν τρέξει σε άλλο χρήστη θα σώνει αλλού ακόμα και αν χρησιμοποιεί υποκαταλόγους, χωρίς να χρειάζεται να δώσουμε όλο το πραγματικό μονοπάτι Η Μ2000 κρύβει το πραγματικό μονοπάτι. Στο Τύπωσε Κατάλογος τυπώνει μια τελεία.
Όταν αλλάζουμε χρήστη τότε ο μεταφραστής τον αναζητεί στον φάκελο του χρήστη του συστήματος Application Data και ειδικότερα στον υποφάκελο m2000_user, με το όνομά του. Αν βάλουμε στο φάκελο εντολές που γράψαμε στο Notepad με όνομα αρχείο desktop.inf τότε αυτές οι εντολές εκτελούνται όταν πάμε στον συγκεκριμένο χρήστη. Αυτές οι εντολές μπορεί να είναι οι παρακάτω, εδώ αντιγράφω από πραγματικό αρχείο (είναι στα αγγλικά αλλά είναι εύκολα κατανοητό)
latin
form 24, 15
cls 2
pen 15
Module inf {
these are not commands, just text.
we never run inf module...
we can remove it
}
remove
Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα υποκατάλογο.
Μπορούμε να πάρουμε τα δικαιώματα Master, με 
κατάλογος κύριο
Δεν αλλάζει ο τρέχον κατάλογος αλλά φεύγει η "σκίαση" του πραγματικού φακέλου:
Τύπωσε κατάλογος$

Με τον διορθωτή δεν διορθώνουμε μόνο τα εντός της Μ2000 τμήματα και συναρτήσεις αλλά μπορούμε να ανοίξουμε απ΄ευθείας ένα αρχείο από το δίσκο.
Τα αρχεία της Μ2000 είναι σε UTF8 αλλά μπορεί ο διορθωτής να ανοίξει UTF16LE, UTF16BE, ANSI

το προηγούμενο αρχείο desktop.inf το διορθώνουμε με την εντολή
σ "desktop.inf"
συγγραφή "desktop.inf"
όταν ο διορθωτής πάρει όνομα σε εισαγωγικά τότε φτιάχνει νέο ή αν υπάρχει φέρνει το υπάρχον για διόρθωση/συγγραφή (και οι αγκύλες χρησιμοποιούνται εκτός από μπλοκ κώδικα σαν όρια αλφαριθμητικού πολλαπλών παραγράφων, αλλά και μιας ακόμα)

Για να φτιάξουμε μια συνάρτηση αλφαριθμητική:
σ α$(
μια ακέραια (όχι Long, είναι μια double χωρίς δεκαδικά)
σ α%(
μια κανονική (μπορεί να είναι double η Μακρύς 32bit η αντικείμενο, ομάδα)
σ α
Τα α(), α$(), α%() και το τμήμα α μπορεί να συνυπάρχουν
Μακρύς Κ, Λ
Κ=0ΧFFFFFFFF
?  θα βγει λάθος γιατί το 0ΧFFFFFFFF είναι χωρίς πρόσημο, και δεν χωράει στον Κ.
Ο μακρύς χρησιμοποιείται στην ΟΡΙΣΕ όταν συνδέουμε εξωτερικές βιβλιοθήκες. 
ΟΡΙΣΕ Μηνυμα ΑΠΟ "user32.MessageBoxW" {Μακρυς Α, κειμενο$, κειμενο2$, Μακρυς τυπος}
Τυπωσε Μηνυμα(Παραθυρο, "Γεια χαρά", "Γιώργος", 2)
Φτιάχνουμε τον μακρύ όταν θέλουμε να τον περάσουμε με αναφορά.
Μια Για... εως ... {} δεν είναι ποιο γρήγορη από αυτή με πραγματική, επειδή ουσιαστικά η Long είναι σε τύπου variant, ίδια ακριβώς όπως και η διπλής ακριβείας.
Τα παρακάτω είναι εντάξει.
Β%=0ΧFFFFFFFF
Β=0ΧFFFFFFFF

Ένας λόγος για να διορθώσουμε ένα gsb αρχείο που σώσαμε με την σώσε, είναι για να προσθέσουμε εντολές στο τέλος και έτσι να το κάνουμε "εκτελέσιμο". Μπορούμε και με την Σώσε να προσθέσουμε εντολές, απλά με την διόρθωσε μπορούμε να τις αλλάξουμε μετά, αφού η φόρτωσε δεν θα φέρει απλά το πρόγραμμα αλλά θα το τρέξει κιόλας. Αν μάλιστα ορίσουμε τα gsb αρχεία να ανοίγουν με διπλό κλικ με την m2000.exe τότε μπορούμε να τα τρέχουμε πριν φορτώσουμε την Μ2000. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχουμε βάλει μια εντολή ΑΝΑΨΕ γιατί διαφορετικά μόνο το περιθώριο θα εμφανίζεται και αυτό σε ελαχιστοποίηση.

Σε περίπτωση κολλήματος (πάντα σε μια γλώσσα περιμένουμε ο προγραμματιστής να την κολλήσει, πχ σε ένα βρόχο που δεν τελειώνει). Υπάρχει το Esc που σταματάει τον μεταφραστή αλλά μπορεί κανείς να το κάνει να μην "ακούει". Το ctrl+C και το Break είναι άλλοι δυο τρόποι να σταματήσουμε μια εφαρμογή. 
Υπάρχουν συνδυασμοί πλήκτρων που δίνουν εντολές ctrl+M, ctrl+N, ctrl+P,ctrl+L, ctrl+c (όταν δεν τρέχει κάποιο τμήμα είναι ο καθαρισμός της οθόνης), ctrl+F, ctrl+L (εδώ παίζει αν είναι Greek ή Latin).
Μπορούμε να ορίσουμε πλήκτρα λειτουργιών (δεν λειτουργούν στον διορθωτή, εκεί ορίζονται αλλιώς).
ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΘΑΡΟ
 Σβήνουμε όλα τα κλειδιά

ΚΛΕΙΔΙ 1, εντολές_σε_αλφαριθμητικο$

ΚΛΕΙΔΙ 1
 Μας δίνει την περιγραφή του

ΚΛΕΙΔΙ
 Μας δίνει όλες τις περιγραφές στα κλειδιά που έχουμε ενεργοποιήσει

ΚΛΕΙΔΙ 1,""
Διαγράφουμε αυτό το κλειδί
Κλείνω εδώ, ασφαλώς υπάρχουν και άλλα θέματα με το πώς τελικά θα γράψουμε ένα πρόγραμμα αλλά θα τα δούμε σε άλλες δημοσιεύσεις (φόρτωση τμημάτων σε τμήματα)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου