Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Δοκιμή σε Windows 8 (M2000)

Η αναθεώρηση της γλώσσας, στην τελική έκδοση 8.7. Δείτε την αρχική σελίδα

Στις εικόνες στο παλιό κείμενο δεν φαίνεται ο χρωματισμός εντολών στον διορθωτή! Οπότε να μια με χρωματισμό, ο οποίος γίνεται αυτόματα (το τμήμα σώνεται χωρίς χρώμα, ο υπολογισμός είναι πολύ γρήγορος). Φαίνεται και η κίτρινη μπάρα ολίσθησης- που εξαφανίζεται κανονικά αλλά εδώ είχα το δείκτη πάνω της. Η εντολή Οθόνη, -19 δίνει 19 γραμμές από το κάτω μέρος για τη χωριστή οθόνη,στην οποία από πάνω καλύπτει  η φόρμα του διορθωτή, χωρίς να σβήσει κάτι στην οθόνη, με esc βγαίνουμε από τον διορθωτή, με αριστερό κλικ στην γραμμή αναφοράς ανοίγει το μενού επιλογών, όπως και με δεξί κλικ οπουδήποτε στο διορθωτή. Μπορούμε να επιλέξουμε πολλές γραμμές και με Tab τις μεταφέρουμε δεξιά ή με Shift Tab αριστερά! Με F1 αλλάζουμε την αναδίπλωση λέξεων (με ή χωρίς). Με F12 βλέπουμε λίστα με άλλα τμήματα και επιλέγουμε κάποιο για να το συγκρίνουμε ή να πάρουμε κάποιο τμήματα του. Με F6 έως F8 βάζουμε σελιδοδείκτες (το σύστημα τους κρατάει μόνο για το τμήμα που διορθώνουμε)
Ο διορθωτής μπορεί να δείξει οποιαδήποτε γλώσσα (δουλεύει με Unicode) και μπορούμε να βάζουμε επιπρόσθετους τόνους, π.χ. Γιω̃ργος  μετά το ω πατάμε Alt 771 με δεκαδικό νούμερο ή με δεκαεξαδικό: Alt + 303  (το "+" το πατάμε).
Τον διορθωτή τον έχω γράψει και είναι μέσα στο κώδικα της Μ2000 σε Visual Basic 6/
Δοκίμασα την τελευταία αναθεώρηση (56) σε Windows 8. Τρέχει πιο γρήγορα από τις παλαιότερες εκδόσεις (μετά την αλλαγή στη ρουτίνα που κάνει τα ελληνικά κεφαλαία).


1.Αποτύπωση της οθόνης, με το πρόγραμμα της προηγούμενης ανάρτησης. Εδώ τρέχει το m2000.exe2. Η Μ2000 μέσα στο IDE της Visual Basic 6. Φαίνεται το βασικό τμήμα με 28271 γραμμές.

Όλες οι φόρμες έχουν ένα μόνο User Control που κάνει τα πάντα σε συνδυασμό με κλάσεις όπως η TextViewer.cls που το κάνει επεξεργαστή κειμένου. 


Λειτουργεί και το TAB και SHIFT TAB, επιλέγοντας στοιχείο.  Με βελάκι ανοίγουμε τη λίστα και επιλέγουμε. Έχει αυτόματη συμπλήρωση.  Εκεί που έχει μια μπάρα ολίσθησης αλλάζουν οι τιμές με το ροδελάκι του ποντικιού ή και τα βελάκια.


Εδώ μίκρυνα την φόρμα από τη κάτω δεξιά γωνία!


Στη γραμματοσειρά έχουμε αυτόματη συμπλήρωση, αλλά και πριν επιλέξουμε καθώς βλέπουμε τις επιλογές έχουμε δίπλα την προεπισκόπηση.


Πάντα εμφανίζονται τα αρχεία πάνω και οι φάκελοι από κάτω. Εδώ υπάρχει και πεδίο με προεπισκόπηση.


Όλες οι φόρμες για αρχεία, φακέλους, εικόνες έχουν ρύθμιση (οι δυο λευκές παύλες ανοίγουν την ρύθμιση). Μπορούμε να βλέπουμε δένδρο με βάθος τριών υποφακέλων ή το συνολικό. Η ενέργεια γίνεται στο περιθώριο (βλέπουμε το τρέχον μέχρι να ετοιμαστεί το ζητούμενο).Οι επιλογές μπορούν να γίνουν με κλικ ή με σύρσιμο δεξιά  Δεν μπορούμε να μετακινήσουμε ή να σβήσουμε αρχεία από αυτούς τους διαλόγους (και για το λόγο αυτό φτιάχτηκαν). Επίσης όλοι οι διάλογοι δείχνουν Unicode χαρακτήρες. (και είναι φτιαγμένοι με ένα μόνο στοιχείο ελέγχου, εδώ έχει τρία, τίτλος, μέση, και κάτω επιλογή)Το μενού βγαίνει ή με δεξί κλικ στο κείμενο ή με αριστερό στην γραμμή πληροφοριών. Τα F6 F7 F8 είναι σημάδια στο κείμενο για να πηγαίνουμε γρήγορα. Με ένα πάτημα μπαίνει το σημάδι, με δεύτερο αν είναι στο προορισμό σβήνει, αν δεν είναι πηγαίνει (τόσο απλά). Αν το κείμενο δεν είναι αναδιπλωμένο (αλλάζει με F1) τότε το σημάδι θα μετακινήσει κατάλληλα το κείμενο. Τα σημάδια σχετίζονται με συγκεκριμένες παραγράφους και όχι με τον αριθμό σειράς εμφάνισης. Αν δηλαδή διαγράψουμε παραγράφους πιο πριν δεν θα χαθεί το σημάδι. Το ίδιο αν βάλουμε άλλες πριν.Επειδή εδώ έχω χωριστή κάτω οθόνη  ο διορθωτής ανοίγει στο κατάλληλο ύψος για να μην κρύψει ότι θέλω να είναι σταθερό στην οθόνη. Επίσης και το αναδυόμενο μενού μεγαλώνει με τράβηγμα από την κάτω δεξιά γωνία (και μικραίνει). Η μπάρα ολίσθησης κρύβεται, όπως και στον επεξεργαστή κειμένου και στη βοήθεια (δες παρακάτω), αυτόματα και ανοίγει αυτόματα, αν πάμε το δείκτη στο πλάι.

Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων με την εντολή Φόντο. Εδώ έδωσα 40,20 που σημαίνει 40 χαρακτήρες επί είκοσι γραμμές χαρακτήρων. Διορθώνω απ΄ευθείας στο αρχείο. Το βλέπω στο όνομα κιόλας. δώ έχω επιλέξει το πενα με ένα κλικ και πάτησα ctrl+F1 και βλέπω τη βοήθεια. Η εντολή φόντο αφαιρεί τη χωριστή οθόνη, και έτσι ο διορθωτής πιάνει όλη την οθόνη.
Φόντο 40,20 
Σ  "ιταλικα.gsb"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου