Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Αναθεώρηση 2 Έκδοση 9

Σε αυτήν την αναθεώρηση προστέθηκε μια δυνατότητα με τη χρήση του συμβόλου !. Στις προηγούμενες εκδόσεις το ! αν ακολουθούσε αριθμός έδινε μακρύ (32 bit Long) στο σωρό τιμών. Αν και αυτό εμφανίζονταν ως L στο Φάκελος$() μια ανάγνωση με την Διάβασε Χ δίνει το Χ ως διπλό (double) εκτός και αν έχουμε ορίσει από πριν ότι ο Χ θα είναι μακρύς. Ουσιαστικά το ! μας βολεύει όταν ορίζουμε μια εξωτερική συνάρτηση, σε κάποιο DLL και θέλουμε μια παράμετρος να είναι μακρύς. Τώρα στην έκδοση 9 εκτός από αυτή την λειτουργία κάνει επιπλέον όταν αντί για αριθμό έχουμε ένα αντικείμενο σωρό, να αφήνει αυτά που έχει ο σωρός ως ορίσματα:


      \\ Χρήση του ! στο όρισμα για να περάσει το αντικείμενο σωρός ως ορίσματα στη συνάρτηση
      Συνάρτηση β (α,β) {
            =α**β
      }
      σ1=Σωρός:=3,2
      σ2=Σωρός:=100,2
      Τύπωσε β(2,4), β(!σ1) , β(!Σωρός(σ2))
      Τύπωσε Μήκος(σ1), Μήκος(σ2)

στα αγγλικά:

     \\ use ! before a stack object as argument to pass stack items as arguments
     Function b (x,y) {
            =X**Y
      }
      s=stack:=3,2
      s1=stack:=100,2
      Print b(2,4), b(!s) , b(!stack(s1))
      Print len(s), len(s1)
     

Για να δοκιμάσει κανείς το παραπάνω αρκεί να κάνει εγκατάσταση της γλώσσας (windows ή linux μέσω wine), να ξεκινήσει το διερμηνευτή, να γράψει Σ Α ή Edit A για να ανοίξει ο διορθωτής, και εκεί να κάνει επικόλληση το πρόγραμμα (ένα από τα παραπάνω) και βγαίνει με Esc. Γράφει A και πατάει Enter και έχει το αποτέλεσμα. Γράφει Σωσε προγρ1 και το σώνει. Γράφει Νέο και το σβήνει. Γράφει Άδειασε και σβήνει το σωρό (αν έχουμε αφήσει τίποτα το βλέπουμε με την εντολή Σωρός χωρίς παράμετρο). Γράφουμε τη Καθαρό και σβήνουμε μεταβλητές (μπορούμε να δημιουργούμε στη γραμμή εντολών). Η εντολή Λίστα δείχνει τις μεταβλητές. Η εντολή Τμήματα και ως Τμήματα ? δείχνει τα τμήματα (όπως το Α που φτιάξαμε). Η φόρτωσε προγρ1 θα φέρει πάλι το πρόγραμμα. Με Ctrl+A σώνουμε ξανά στο όνομα που χρησιμοποιήσαμε για σώσιμο ή φόρτωση. Όποτε χρειάζεται έχουμε την Βοήθεια για να διαβάζουμε για εντολές και προγράμματα που τις επεξηγούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου