Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Αναθεώρηση 16, (Έκδοση 9.0)

Ο νέος διερμηνευτής ονομάστηκε "Secure", γιατί κατάφερε να διορθώσει όλα τα μειονεκτήματα του προηγούμενου, τα οποία αν και σπάνια θα εμφανιστούν, υπάρχει πάντα περίπτωση να συμβούν και απλά για επίλυση χρειάζεται να αλλαχτούν ονόματα. Τώρα δεν χρειάζονται.  Ο νέος διερμηνευτής δουλεύει με αυτόματα τροποποιημένα ονόματα. Στην φόρμα ελέγχου τα ονόματα εμφανίζονται σωστά, όπως και στον απλό διερμηνευτή. Και ο απλός μπορεί να δουλέψει, και όλα τα παραδείγματα τα εκτελεί κανονικά, εκτός από δυο περίπτωσεις που αναφέρονται  στο αγγλικό switches, διαβάστε το με το Help Switches, στον διακόπτη SEC (με +SEC δουλεύει ο "Secure" και με -SEC ο απλός διερμηνευτής).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου