Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Έκδοση 9.1

Επειδή έγιναν πολλές αλλαγές, για την υποστήριξη πολλών αριθμητικών τύπων, έγινε μια μικρή αλλαγή έκδοσης από την 9 στην 9.1
Έγιναν αλλαγές σε συναρτήσεις για να μπορούν να δουλέψουν κατάλληλα.
 
1) H συνάρτηση Τιμή() που έπαιρνε αλφαριθμητικό ή αλφαριθμητική και αριθμό ή αλφαριθμητικό και αλφαριθμητικό, τώρα παίρνει επιπλέον αριθμό βέλος και σήμανση για μετατροπή.

Α=Τιμή(Β->0@) είναι ισοδύναμο με αυτό Α=Τιμή(Β->Αριθμός) και μετρέπει την τιμή της παράστασης, εδώ μόνο το Β έχουμε, σε τύπο Decimal (λέγεται απλά Αριθμός στην Μ2000)
Συνολικά οι τύποι είναι:
Αριθμός (Decimal), Λογιστικό (Currency), Διπλός (Double), Απλός (Single), Μακρύς (Long), Λογικός (Boolean).

2) Μπορούμε να φτιάχνουμε μεταβλητές με την Κάνε (Def), που μέχρι την προηγούμενη αναθεώρηση, έφτιαχνε συναρτήσεις μιας γραμμής (και συνεχίζει να το κάνει αν θέλουμε).

Κάνε Αριθμό α, β, γ

Τα ονόματα είναι χωρίς τελικό σίγμα: Αριθμό (Decimal), Λογιστικό (Currency), Διπλό (Double), Απλό (Single), Μακρύς (Long), Λογικό (Boolean).
Σε κάθε εντολή δίνουμε έναν τύπο και ακολουθούν τα ονόματα. Οι μεταβλητές θα γίνουν τοπικές. Αν υπάρχει ήδη τοπική με το ίδιο όνομα θα βγει λάθος.

Όταν δίνουμε τιμές σε μεταβλητές όπου δώσαμε τύπο με την Κάνε, τότε αυτές θα μετατραπούν αυτόματα για να μπουν στον τύπο των μεταβλητών (ή θα βγει λάθος αν δεν χωράει η τιμή που δίνουμε).
Μπορούμε με τα @, #, & και ~ να φτιάχνουμε αριθμούς που να μην είναιΔιπλός  (Double), τον εξορισμού τυπο. Με @ για Αριθμός (29 ψηφία), με # για τον Λογιστικό (5 δεκαδικά), & για Μακρύ,  ~ για τον Απλό.

(συνεχίζεται)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου