Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

Αναθεώρηση 12 Έκδοση 9.6

Η τελευταία αναθεώρηση για φέτος! Έγινε μια διόρθωση στις συναρτήσεις στις ομάδες. Με αυτή την διόρθωση η εμφάνιση του κώδικα σε τελεστές που φτιάχνουμε σε ομάδες γίνεται κανονικά, ενώ στις παλαιότερες εκδόσεις εμφανίζονταν μια κόκκινη γραμμή στη φόρμα Έλεγχος πάνω από το κώδικα. Η φόρμα έλεγχος ανοίγει με την εντολή Δοκιμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου