Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Windows 10 High Dpi scaling behavior

For installation M2000 on Windows 10, I found that we have to use override high dpi, from Compatibility, change high dpi settings choose override scaling behavior: Scaling performed by System.



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου