Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Αναθεώρηση 9 Έκδοση 9.6

Καλά Χριστούγεννα.

Περιμένω σε λίγες μέρες το πρώτο εγγόνι, (κοριτσάκι) και για το λόγο αυτό θα πέσει η παραγωγικότητά μου, ίσως και στο μηδέν. Από του χρόνου βέβαια, έχω σχέδια για μετατροπή σε μερική μετάφραση σε ειδική λίστα εκτέλεσης πριν την εκτέλεση για αύξηση της ταχύτητας εκτέλεσης. Ήδη όμως η ταχύτητα έχει βελτιωθεί αρκετά.

Σε  αυτήν την αναθεώρηση εκτός από διορθώσεις σφαλμάτων, έκανα περισσότερο σταθερό το διερμηνευτή σε περιπτώσεις που βάλουμε νούμερα τεράστια εκεί που δεν μπορούν να μπουν όπως στο χρώμα της πένας. Σε αυτό το σημείο θέλει και άλλη δουλειά.

Επίσης στις ομάδες μπορούμε να βάλουμε Δομές (μπορούσαμε μόνο Διαρθρώσεις μνήμης, με αναφορά σε εξωτερικές Δομές). Το παρακάτω στην 9η αναθεώρηση γίνεται, σε άλλες θα έπρεπε οι δομές (structures) να οριστούν ως γενικές.

class beta {
      structure alfa1 {
            a as long*4
            b as long*4
      }
      structure alfa {
            a as long*4
            b as long*4
            c as alfa1*3
      }
      buffer delta as alfa*3
}
beta=beta()
Print beta.alfa("b")
list


Επίσης μπορούμε τώρα να σκιάσουμε μια ομάδα με μια άλλη, την οποία την ορίζουμε με την εντολή Ομάδα (Group). Σε προηγούμενες αναθεωρήσεις αυτό μπορούσε να γίνει μόνο στο διάβασμα της ομάδας με την Read New ή Διάβασε Νέο από το σωρό τιμών, ή με ορισμό τοπικής και απόδοσης τιμής απευθείας από παράσταση (έκφραση που γυρνάει ομάδα). Με αυτήν την προσθήκη μπορεί κανείς να ορίσει σε ρουτίνες (που έχουν την ίδια θέαση με το τμήμα που βρίσκονται (scope), τοπικές ομάδες οι οποίες στην επιστροφή θα διαγραφούν, χωρίς να τις φτιάχνουμε από κλάσεις ή από άλλες ομάδες.


local group alfa {
      x=10, y%=50, z$="asdasda"
      dim M(4)=10
      event alfa {read b}
      document a$="100"
      class allo {
            q=4
      }
      Group M {
            k=10
      }
      function delta {
           
      }
      module kappa {
           
      }
}
local group alfa {
      x=10, y%=50,z$="asdasda"
      dim M(4)=10
      event alfa {read b}
      document a$="100"
      class allo {
            q=4
      }
      Group M {
            k=10
      }
      function delta {
           
      }
      module kappa {
           
      }
}

List
Modules ?Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου