Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Αναθεώρηση 36 Έκδοση 9.8

Σε αυτήν την αναθεώρηση έφτιαξα το EditBox (στοιχείο ελέγχου σε φόρμες) και το υποκείμενο Document, ώστε να μπορούν να χειριστούν κώδικα της C#. Μάλιστα επειδή υπάρχει ο μεταφραστής της C# σε κάθε υπολογιστή με Windows και .Net, μπορούμε να μεταφράσουμε το πρόγραμμα και να εκτελέσουμε το αποτέλεσμα. Το ενδιαφέρον για μένα προγραμματιστικά για τον χρωματισμό της C# ήταν να μπορέσω με κατάλληλες αλλαγές να κάνω το EditBox να λειτουργεί πρώτα για λέξεις όπου τα πεζά-κεφαλαία να έχουν σημασία (ενώ στη Μ2000 όπως και στην Basic δεν είναι σημαντικά. Έτσι όταν επιλέγουμε ένα αναγνωριστικό με τα F2 και F3 πάμε στο ίδιο πάνω ή κάτω (αν υπάρχει), με τα γράμματα ως έχουν, έτσι το Book με το book είναι διαφορετικά, και αν αναζητούμε το Book δεν θα μας δώσει το book. Επίσης με το F5 αλλάζουμε μια λέξη και τώρα η αλλαγή γίνεται μόνο για τη λέξη με τα συγκεκριμένα και κεφαλαία.

Μια άλλη αλλαγή έγινε για να μπορώ να βλέπω τις λέξεις χωρίς τις τελείες, έτσι το Book.Title είναι δυο λέξεις, και αν κάνω αλλαγή στο Book με το F5 ως One τότε θα αλλάξει οπουδήποτε ακόμα και στο Book.Title (στη Μ2000 δεν γίνεται αυτό, γιατί το Book.Title τότε το βλέπει σαν μια λέξη). Αν επιλέξω με shift και βελάκια ή με shift και το ποντίκι, όλη τη λέξη τότε το F5 θα μας ζητήσει μια λέξη για να αλλάξει αυτό που δώσαμε με κάτι άλλο. Έτσι μπορούμε να αλλάξουμε και συνδεδεμένες λέξεις με τελεία. Επιπλέον μια άλλη αλλαγή έγινε με τις παρενθέσεις. Ενώ στη Μ2000 χρωματίζονται με τρεις διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα αν είναι σε συνάρτηση εσωτερική ή σε συνάρτηση χρήστη ή είναι απλά παρενθέσεις, στο χρωματισμό για την C# έκανα τις παρενθέσεις ένα χρώμα. Τις συναρτήσεις τις έχουμε με ξεχωριστό χρώμα στις παρενθέσεις. Επίσης τρεις άλλες  αλλαγές χρειάζονταν, μια για το πώς διευθετούμε τα [ ], μια άλλη για τα < > και μια άλλη για τα σύμβολα στην αρχή της γραμμής (μπορούμε να έχουμε μια γραμμή εντολών σπασμένη σε δυο ή περισσότερες γραμμές).

Ο διορθωτής μπορεί να γυρίσει σε txt από cs, και το ανάποδο.
 Αν ένα εκτελέσιμο τρέχει μόνο σε κονσόλα και εξάγει στοιχεία μπορούμε να το εκτελέσουμε με εξαγωγή στο out.txt και να το ανοίξουμε με την τελευταία επιλογή στο RUN.


Αν ένα  πρόγραμμα δέχεται εισαγωγή από κονσόλα το τρέχουμε χωρίς την επιλογή για έξοδο στο out.txt
Αν στο πρόγραμμά μας υπάρχει το System.Windows.Forms, τότε  κατά την εκτέλεση της επιλογής Compile εφαρμόζει αυτόματα το target:winexe και έτσι δεν χρησιμοποιεί το out.txt και στην εκτέλεση τρέχει την παραθυρική εφαρμογή. Στο info όταν ανοίξουμε το cs θα εμφανίσει το pendulum.cs και μπορούμε να το κάνουμε compile, και όταν γίνει θα ενημερωθεί το μενού και θα μας επιτρέψει να το τρέξουμε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου