Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Αναθεώρηση 46, Έκδοση 9.8

Διορθώσεις πάνω στις τελευταίες αλλαγές. Επίσης μπήκαν δυο νέα τμήματα στο info.gsb, το ένα κάνει εξαγωγή του ελληνικού κειμένου βοήθειας από τη βάση δεδομένων ή του αγγλικού (διαλέγουμε). Το ελληνικό κείμενο είναι πάνω από διακόσιες σελίδες Α4. Το δεύτερο τμήμα είναι ένα πρόγραμμα για να αλλάζουμε το κείμενο απευθείας στη βάση δεδομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου