Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Αναθεώρηση 45, Έκδοση 9.8

Εικόνα από την νέα έκδοση:


Σε αυτήν την αναθεώρηση:

1. Διορθώθηκε ο κώδικας εξαγωγής σε html, οπότε το </ γράφεται σωστά, και το βλέπουμε εδώ (είναι αντιγραφή κειμένου από τον htmleditor που υπάρχει στο info.gsb - υπάρχει στο setup).

<!DOCTYPE html>
<html lang = "en-US">
  <head>
    <meta charset = "UTF-8">
    <title>externalStyle.html</title>
    <link rel = "stylesheet"
          type = "text/css"
          href = "myStyle.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>External Style</h1>
    <p>
      This page has styles set for paragraphs, body, and header 1.
    </p>
    <p>
      The styles are defined in an external style sheet.
    </p>
  </body>
</html>
2. Δυο νέες ιδιότητες για το EditBox. Η HighlighParagraph με τιμή True κάνει την παράγραφο που έχουμε το δρομέα να "φωτίζεται". Το χρώμα του φόντου για το "φώτισμα" το παίρνει από την HighlightColor.  Η χρώμα(0χ33, 0χ33, 0χ33) ή το #333333 δίνει αρνητικό νούμερο οπότε βάζουμε ένα - πριν για να δώσουμε τη θετική τιμή. Η Μ2000 χρησιμοποιεί τρία σετ χρωμάτων και τα ξεχωρίζει με τα πρόσημα και τη περιοχή τιμής: RGB σετ 0 έως -2^24-1, Windows Colors 0 to 15, και System Colors από 0χ80000000. Δεκαεξαδικά νούμερα γράφονται με 0χ ή 0x, ως αριθμοί χωρίς πρόσημο, και με τα & και % στο τέλος όταν έχουν πρόσημο για 32 και 16bit. Έτσι το 0χFFFF% είναι το -1 σε 16 bit. To #AABBCC (html χρώμα) είναι αυτό -0χCCBBAA, διότι το AA είναι στη θέση για το κόκκινο και γράφεται στη χαμηλή θέση στη μνήμη (little endian), άρα στο δεκαεξαδικό νούμερο θα είναι το πιο δεξιό κομμάτι. Αλλά σαν html χρώμα θέλουμε να βλέπουμε το RGB, δηλαδή το κόκκινο με τιμή 0χAA να είναι στα αριστερά.

Στην αναθεώρηση 44:

1. Αφαιρέθηκε ένα σφάλμα που έκανε τις φόρμες χρήστη να μην ανοίγουν από την γραμμή εργασιών (Task Bar), αν τις κάναμε minimized. (δεν άνοιγαν ούτε με ctrl-tab), μπορούσαν μόνο να κλείσουν από την taskbar.
2. Μεγάλη βελτίωση στους διορθωτές (τον βασικό πάνω στην κονσόλα της Μ2000, και το EditBox το στοιχείο ελέγχου για φόρμες χρήστη.
Οι φόρμες χρήση δουλεύουν με ένα βασικό στοιχείο ελέγχου και πάνω σε αυτό άλλα αντικείμενα του αλλάζουν την χρήση. Το βασικό είναι ένα list box. Αυτό γίνεται και επεξεργαστής κειμένου, με σύστημα για χρωματισμό κειμένου/κώδικα.
Σε αυτήν την αναθεώρηση μπήκε το Ctrl πάνω στα βελάκια ή στο delete ή στο Backspace (τα δυο τελευταία είδα ότι "άλλαξαν" αφού έφτιαξα το σύστημα για τα βελάκια. Με το ctrl και τα βελάκια αριστερά και δεξιά μετακινούμε το δρομέα βάσει του περιεχόμενου. Σκοπός είναι να μετακινούμε το δρομέα με ένα κλικ από το τέλος μιας λέξης μέχρι την αρχή της και το ανάποδο, καθώς και να περνάμε διαστήματα, είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Επιπλέον σε παρενθέσεις και άλλα σύμβολα θέλουμε ξεχωριστή στάση. Μπορούμε να συνδυάσουμε και το SHIFT, ώστε να μαρκάρουμε κατά την μετακίνηση (μπορούσαμε και πριν, αλλά τώρα με πολύ γρήγορο τρόπο γιατί ο δρομέας με μια κίνηση πάει στην επόμενη στάση, όπως ορίζεται από την λογική του προγράμματος.

Επίσης με τα F2 και F3 (αναζήτηση προς την αρχή και προς το τέλος)  τώρα έχουν έναν εσωτερικό διακόπτη που αρχικά ορίζει η αναζήτηση να γίνεται με λέξεις. Για να αναζητήσουμε κάτι απλά το μαρκάρουμε στο κείμενο,. αν υπάρχει ήδη ή με τα shift και control επιλέγουμε την αναζήτηση βάσει ενός πεδίου εισαγωγής σε μια φόρμα διαλόγου. Με το Shift και το F2 ή F3 η αναζήτηση γίνεται με βάσει ότι δίνουμε, ακόμα και μέρος λέξης. Με το Ctrl και το F2 ή F3 η αναζήτηση γίνεται για μεταβλητές, και γενικά για ονόματα. Σε αυτήν την αναθεώρηση η χρήση των   F2 ή F3 ακολουθεί το τελευταίο  τρόπο αναζήτησης, ενώ ξεκινάει με αναζήτηση λέξεων.

Επίσης άλλη αλλαγή (που μερικώς είχε γίνει στο προηγούμενη αναθεώρηση) έγινε στο τρόπο 'απασχόλησης" του εγγράφου εντός του EditBox, ώστε σε περίπτωση αντικατάστασης λέξης ή γραμμάτων (F5 και shift F5) να μπορεί η φόρμα να χρησιμοποιείται (να παίρνει "γεγονότα"). Αυτό το έκανα με χρήση ενός ρολογιού υψηλής ανάλυσης, ανά αντικείμενο EditBox, όπου κατά την διάρκεια της επανάληψης της αναζήτησης ελέγχει το πρόγραμμα αν ένα χρονικό διάστημα έχει περάσει για να δώσει χρόνο στο σύστημα. Ενώ στον διορθωτή για την Μ2000 στην κονσόλα για μικρά κείμενα εμφανίζονται οι αλλαγές με διαδοχική κίνηση του κειμένου, στο EditoBox η αλλαγή γίνεται ακαριαία.

Και οι δυο κειμενογράφοι ΄(έχουν σε μεγάλο βαθμό όμοιο κώδικα, όμως ο κειμενογράφος της κονσόλας ανήκει σε μαι σταθερή φόρμα, ενώ το Editbox μπορούμε να το βάλουμε όσες φορές θέλουμε πάνω σε μια ή περισσότερες φόρμες - Η Μ2000 υποστηρίζει πίνακες; φορμών και πίνακες στοιχείων οπότε τα γεγονότα από ένα πίνακα φορμών με πίνακες στοιχείων θα έχει αρχικά δυο τιμές, τον αριθμός φόρμας και τον αριθμό στοιχείου (και η φόρμα και το στοιχείο έχουν ονόματα, άρα μπορούμε να έχουμε και άλλα σετ φορμών-στοιχείων ή φορμών-στοιχείωνΑ-στοιχείωνΝ ή μιας φόρμας με πολλούς πίνακες στοιχείων.

Αύξησα τις δυνατότητες χρωματισμού. Τώρα χρωματίζει και HTML, πράγμα αρκετά δύσκολο, γιατί η γλώσσα αυτή έχει tags, ενώ δεν έχει αλλαγές γραμμών (μπορούν να μπουν οπουδήποτε αλλά δεν μετράνε). Στη προηγούμενη αναθεώρηση είχα δώσει μια πρώτη έκδοση. Τώρα ήρθε η πιο βελτιωμένη. Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε τα χρώματα τόσο του EditBox τα βασικά όσο και του χρωματισμού. Ενώ υπήρχαν δυο σετ χρωμάτων, για φωτεινό και για σκούρο φόντο, τώρα μπήκε και ένα προγραμματιζόμενο. Σε κάθε περίπτωση η αντιγραφή στο πρόχειρο (που δίνει δυο πράγματα, κείμενο και Html με χρωματισμένο κώδικα) ακολουθεί ένα από τα δύο βασικά, ανάλογα με τι έχουμε δώσει στις ρυθμίσεις. Με το htmleditor θα πάρουμε χρωματισμένο html σε κωδικοποίηση html, και μπορούμε να το επικολλήσουμε είτε σε επεξεργαστή κειμένου είτε σε blog, όπως αυτό εδώ.

float
float

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου