Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Αναθεώρηση 14 (Έκδοση 8.9)

Αυτή η αναθεώρηση θεωρείται σχεδόν τελική (υπάρχει πια η αναθεώρηση 16). Εϊναι ίδια σε κώδικα με την 13 εκτός από το ότι στην 14 ολοκληρώθηκε η βοήθεια, και ειδικότερα στις έτοιμες συναρτήσεις, αριθμητικές και αλφαριθμητιές.
Στη βοήθεια έχουμε (από την 13η αναθεώρηση) και το όνομα στην άλλη γλώσσα ώστε όποτε θέλουμε να αλλάζουμε με απλό κλικ στο όνομα, ή να μαθαίνουμε πώς η εντολή γράφεται στην άλλη γλώσσα.

Ακολουθεί η λίστα Αριθμητικών συναρτήσεων (και το πρόγραμμα για το πώς βγαίνει)
\\ Όλα τα αναγνωριστικά σε αλφαβητική σειρά
Φόρμα 80,50
Άδειασε
Έγγραφο Όλα$
ΝέαΓραμμή$={
}
Κατάλογος Εφαρμογή.Κατ$ \\ AppDir$ δίνει το φάκελο που βρίσκεται η εφαρμογή του διερμηνευτή
Ανάκτηση "HELP2000", "SELECT * FROM COMMANDS ORDER BY DESCRIPTION"
Διάβασε Ν
Για ι=1 έως Ν {
      Ανάκτηση "HELP2000", "SELECT * FROM COMMANDS ORDER BY DESCRIPTION", ι
      Πέτα  \\ διώχνει ένα στοιχείο από το σωρό (από τη κορυφή)
      Διάβασε Ελλ$, Κείμενο$, Αγγ$, νούμερο_ομάδας
      \\ το 22 είναι η ομάδα Γενικά - που περιλαμβάνει τις εντολές ανά ομάδα
      Αν νούμερο_ομάδας<>22 Τότε {
                  Ανάκτηση "HELP2000","GROUP", 1,"GROUPNUM ", νούμερο_ομάδας
                  Πέτα 2 : Διάβασε τίτλος_ελλ_αγγ$
                   Ελλ$=Αλλαγή$("_"," ", Ελλ$)
                  Αν Δεξί$(Ελλ$,1)="(" Τότε Ελλ$=Ελλ$+")"
                  \\ ο χαρ$(160) είναι το διάστημα που δεν "σπάει", λογαριάζετα σαν γράμμα.
                  Αναφορά Ελλ$ +  " ("+ΑριστερόΜέρος$(τίτλος_ελλ_αγγ$, ","+Χαρ$(160))+")"
                  Όλα$=Ελλ$ +"   ("+ΑριστερόΜέρος$(τίτλος_ελλ_αγγ$, ","+Χαρ$(160))+")"+ΝέαΓραμμή$
      }
}
Τύπωσε
Σημ 1 : Πρόχειρο Όλα$ ' στο Πρόχειρο
Κατάλογος Χρήστη \\ επιστροφή στο κατάλογο χρήστη
Σώσε.Έγγραφο Όλα$, "Greek.txt"
Σύστημα "WordPad", Παράθεση$(Κατ$+"Greek.txt")


Δίνει το παρακάτω: (ανανεωθηκε με το αρχείο της 9.3)


$()   (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΥΠΩΣΕ)
@()   (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΥΠΩΣΕ)
~()   (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΥΠΩΣΕ)
ISWINE   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
OSBIT   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΑΔΕΙΑΣΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
ΑΚ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΑΚΕΡΑΙΟ.ΔΥΑΔΙΚΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΑΚΕΡΑΙΟΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΑΛΗΘΕΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΑΛΗΘΗΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΑΛΛΑΓΗ   (ΣΤΟΧΟΙ & ΕΠΙΛΟΓΗ)
ΑΛΛΑΓΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΑΛΛΑΞΕ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΑΛΛΙΩΣ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΑΛΛΙΩΣ.ΑΝ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΑΛΤ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
ΑΝ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΑΝ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΑΝ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΑΝΑΚΤΗΣΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΑΝΑΛΟΓΙΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΙΣΤΟΥ)
ΑΝΑΛΟΓΙΟ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΑΝΑΛΥΤΗΣ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΑΝΑΜΟΝΗ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΑΝΑΦΟΡΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΑΝΑΨΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΑΝΟΙΓΜΑ.ΑΡΧΕΙΟΥ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
ΑΝΟΙΓΜΑ.ΕΙΚΟΝΑΣ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
ΑΝΟΙΞΕ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
ΑΝΤΙΓΡΑΨΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ)
ΑΠΛΟΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΑΠΟ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.ΩΣ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
ΑΠΟΚ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΑΠΟΛ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΑΡΓΑ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΑΡΙΘΜΟΣ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΑΡΙΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΑΡΙΣΤΕΡΟΜΕΡΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΑΡΧΕΙΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
ΑΡΧΕΙΟ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΑΡΧΕΙΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΑΡΧΕΙΟΥ.ΜΗΚΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΑΡΧΕΙΟΥ.ΣΤΑΜΠΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΑΡΧΗ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΑΥΛΟΣ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
ΑΥΛΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΑΥΞΟΥΣΑ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΑΥΤΟ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΑΦΑΙΡΕΣΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΑΦΗΣΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΒΑΛΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
ΒΑΛΕ.ΑΔΕΙΑ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΒΑΣΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΒΑΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΒΑΣΗ.ΠΑΡΟΧΟΣ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΒΑΣΗ.ΧΡΗΣΤΗΣ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΒΑΨΕ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
ΒΗΜΑ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
ΒΟΗΘΕΙΑ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΓΕΓΟΝΟΣ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΓΕΜΙΣΕ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
ΓΕΝΙΚΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΓΙΑ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΓΡΑΜΜΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΓΡΑΜΜΕΣΑΝΑΦΟΡΑΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΓΡΑΜΜΗ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
ΓΡΑΦΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΓΡΑΨΕ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
ΓΡΗΓΟΡΑ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΔΑΠΕΔ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΕΙΚΤΗ.ΜΟΡΦΗ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΕΙΚΤΗ)
ΔΕΙΚΤΗΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣ.ΚΟΜ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣ.Υ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣ.Χ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣΑ.Υ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣΑ.Χ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΔΕΙΞΕ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΔΕΚ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΕΚΑΕΞ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΕΝ   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΕΞΙ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΕΞΙΜΕΡΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΕΣ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΔΙΑΒΑΣΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
ΔΙΑΓΡΑΦΗ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΔΙΑΜΕΣΟΥ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΔΙΑΦΑΝΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ)
ΔΙΑΦΥΓΗ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
ΔΙΕΚΟΨΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΔΙΚΤΥΟ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΔΙΟΡΘΩΣΕ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΔΙΠΛΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΔΙΠΛΟΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΔΟΚΙΜΗ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΔΟΚΙΜΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΟΜΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΔΡΟΜΕΑΣ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΔΥΑΔΙΚΗ.ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΥΑΔΙΚΟ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΔΥΑΔΙΚΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΥΑΔΙΚΟ.ΑΚΕΡΑΙΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΥΑΔΙΚΟ.ΑΝΤΙ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΥΑΔΙΚΟ.ΑΠΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΥΑΔΙΚΟ.Η()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΥΑΔΙΚΟ.ΚΑΙ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΥΑΔΙΚΟ.ΟΛΙΣΘΗΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΥΑΔΙΚΟ.ΟΧΙ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΥΑΔΙΚΟ σταθ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΔΥΟΜΙΣΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΩΣΕ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΓΓΡΑΦΟ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΕΓΓΡΑΦΟΥ.ΛΕΞΕΙΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΓΓΡΑΦΟΥ.ΜΗΚΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΓΓΡΑΦΟΥ.ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ.ΛΕΞΕΙΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΓΓΡΑΦΟΥ.ΠΑΡ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΓΓΡΑΨΙΜΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΓΚΥΡΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΙΚ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΙΚΟΝΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ)
ΕΙΚΟΝΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΙΚΟΝΑ.Υ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΙΚΟΝΑ.Υ.ΣΗΜΕΙΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΙΚΟΝΑ.Χ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΙΚΟΝΑ.Χ.ΣΗΜΕΙΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΙΚΟΝΕΣ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΕΙΝΑΡ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΕΙΝΓΡ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ   (ΟΘΟΝΗ & ΑΡΧΕΙΑ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΚΔΟΣΗ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΕΚΔΟΣΗ σταθερά   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΕΚΤΕΛΕΣΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ   (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ)
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ   (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ)
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΕΚΦΡ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΚΦΡ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΛΕΓΧΟΣ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΕΛΕΓΧΟΣ.ΜΕΓΕΘΟΣ.ΣΩΡΟΥ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΕΛΕΓΧΟΣ.ΣΩΡΟΥ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΕΝΑΟΝΟΜΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΕΝΘΕΣΗ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
ΕΝΚΟΜ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΕΝΚΟΜ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΝΤΑΣΗ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
ΕΝΤΑΣΗ μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΕΝΤΟΛΗ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΕΝΩ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΕΝΩΣΕ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
ΕΝΩΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΝΩΣΗ.ΣΕΙΡΑΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΞΟΔΟΣ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΕΠΑΝ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΕΠΙΓΡΑΦΗ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΕΠΙΛΕΞΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΕΠΙΛΕΞΕ.ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
ΕΠΙΛΕΞΕ.ΟΡΓΑΝΟ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
ΕΠΙΛΕΞΕ.ΧΡΩΜΑ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ.ΦΑΝΕΡΕΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΕΠΙΛΟΓΗ   (ΣΤΟΧΟΙ & ΕΠΙΛΟΓΗ)
ΕΠΙΛΟΓΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΠΙΛΟΓΗ μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΕΠΙΠΕΔΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΕΠΟΜΕΝΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΤΟΙΜΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΥΡΕΣΗ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΕΦΑΠ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ.ΑΡΧΕΙΟΥ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ.ΚΑΤ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΗΜ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΗΜΕΡΑ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΗΜΕΡΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΗΧΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΗΧΟΙ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
ΗΧΟΣ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
ΘΕΣΕ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΘΕΣΗ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
ΘΕΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΘΕΣΗ.Υ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΘΕΣΗ.Χ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΘΕΣΗ μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΘΕΣΗΔΕΞΙΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΙΔΙΟΤΗΤΑ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΙΔΙΟΤΗΤΑ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΙΔΙΟΤΗΤΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ)
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΙΣΧΝΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΚΑΘΑΡΟ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΚΑΘΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΚΑΘΕ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΚΑΛΕΣΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΚΑΜΠΥΛΗ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
ΚΑΝΕ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΚΑΝΟΝΙΚΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΚΑΤ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.ΤΑΙΝΙΑΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΚΑΤΩΜΙΣΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΚΕΙΜΕΝΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΙΣΤΟΥ)
ΚΕΙΜΕΝΟ σταθερά   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΚΕΝΟ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΚΕΦ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΚΙΝΗΣΗ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΚΙΝΗΣΗ.Π   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΚΙΝΗΣΗ.ΠΥ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΚΙΝΗΣΗ.ΠΧ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΚΙΝΗΣΗ.Υ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΚΙΝΗΣΗ.ΥΠ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΚΙΝΗΣΗ.Χ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΚΙΝΗΣΗ.ΧΠ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΚΛΑΣΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΚΛΕΙΔΙ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΚΛΕΙΣΕ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
ΚΛΙΜΑΞ.Υ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΚΛΙΜΑΞ.Χ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΚΟΜ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΚΟΝΣΟΛΑ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΚΡΑΤΗΣΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΚΡΥΦΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΚΥΚΛΙΚΑ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΚΥΚΛΟΣ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
ΚΥΛΙΣΗ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΚΥΡΙΟ.ΕΡΓΟ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΚΩΔ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΙΔΑ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΛΑΒΗ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΕΙΚΤΗ)
ΛΑΒΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΛΑΒΗ.ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ.Υ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΛΑΒΗ.ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ.Χ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΛΑΒΗ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΛΑΘΟΣ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
ΛΑΘΟΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΛΑΘΟΣ.ΤΑΙΝΙΑΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΛΑΜΔΑ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΛΑΤΙΝΙΚΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΛΕΞΕΙΣ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΛΙΣΤΑ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΛΟΓ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΛΟΓΙΚΟΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΛΟΓΟΣ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
ΛΟΓΟΣ ως μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΛΟΓΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΛΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΛΦ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΑΚΡΥΣ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΜΑΚΡΥΣ ΤΥΠΟΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΜΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΜΕ Αντικείμενο   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΜΕΓΑΛΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΕΓΑΛΟ.ΣΕΙΡΑΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΕΓΑΛΟ.ΣΕΙΡΑΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΕΓΕΘΟΣ.ΣΩΡΟΥ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΜΕΓΕΘΟΣ.Υ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΕΓΕΘΟΣ.Χ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΕΘΟΔΟΣ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΜΕΛΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΕΛΟΥΣ.ΤΥΠΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΕΛΩΔΙΑ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
ΜΕΡΟΣ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΜΕΡΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΕΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΕΤΑ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΜΕΤΑΘΕΣΗ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
ΜΕΤΑΘΕΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΕΧΡΙ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΜΗΚΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΗΚΟΣ.ΕΜΦ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΙΚΡΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΙΚΡΟ.ΣΕΙΡΑΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΙΚΡΟ.ΣΕΙΡΑΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΙΚΡΟΣ.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΝΗΜΗ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΜΟΡΦΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΜΟΥΣΙΚΗ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
ΜΟΥΣΙΚΗ.ΜΕΤΡΗΤΗΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΜΠΙΠ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
ΜΠΡΟΣΤΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΝΕΟ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΝΗΜΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
ΝΗΜΑΤΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
ΝΗΜΑΤΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΞΕΚΙΝΑ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΟΔΗΓΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΟΘΟΝΗ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΟΚΝ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΟΜΑΔΑ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΟΜΑΔΑ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΟΜΑΔΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΟΜΑΔΑ.ΣΥΝΟΛΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΟΜΑΛΑ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
ΟΝΟΜΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
ΟΝΟΜΑ.ΑΡΧΕΙΟΥ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΟΝΟΜΑ.ΑΡΧΕΙΟΥ.ΜΟΝΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΟΝΟΜΑ.ΧΡΗΣΤΗ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΟΡΙΟ.ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΟΡΙΣΕ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΟΡΟΦ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΟΧΙ   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ)
ΠΑΙΞΕ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
ΠΑΝΩ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
ΠΑΝΩΜΙΣΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΠΑΡΑΘΕΣΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΠΑΡΑΘΥΡΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΠΑΡΑΘΥΡΟ (HWND)   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΠΑΡΑΜ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΠΑΡΑΜ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΠΑΡΕ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
ΠΑΡΕΚΑΡΕ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΠΑΤΗΜΕΝΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΠΑΧΟΣ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
ΠΕΔΙΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΠΕΔΙΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΠΕΔΙΟ μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΠΕΖ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΠΕΝΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΠΕΝΑ μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΠΕΡΙ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΠΕΡΙ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ     (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΠΕΤΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
ΠΙ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΠΙΝΑΚΑΣ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΠΙΝΑΚΑΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΠΙΝΑΚΑΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΠΙΣΩ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΠΛΑΓΙΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΠΛΑΙΣΙΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΠΛΑΤΟΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΠΛΑΤΟΣ.ΣΗΜΕΙΟΥ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΠΟΛΥΓΩΝΟ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
ΠΡΟΣ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΠΡΟΣΘΕΣΕ.ΕΓΓΡΑΦΟ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΠΡΟΧΕΙΡΟ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΠΡΟΧΕΙΡΟ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΠΡΟΧΕΙΡΟ.ΕΙΚΟΝΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΠΡΩΤΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΡΙΖΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΡΟΥΤΙΝΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
ΡΩΤΑ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΡΩΤΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΑΡΩΣΕ   (ΣΤΟΧΟΙ & ΕΠΙΛΟΓΗ)
ΣΒΗΣΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΣΕΙΡΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ.ΔΙΣΚΟΥ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΕΛΙΔΑ   (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ)
ΣΕΝΑΡΙΟ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΣΗΜ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΗΜΑΔΙ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΣΗΜΕΙΟ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΣΗΜΕΙΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΗΜΕΡΑ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΣΤΑΘΕΡΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΣΤΑΤΙΚΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΣΤΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΣΤΗΛΗ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΣΤΗΛΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΤΟΚ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΣΤΟΧΟΙ   (ΣΤΟΧΟΙ & ΕΠΙΛΟΓΗ)
ΣΤΟΧΟΣ   (ΣΤΟΧΟΙ & ΕΠΙΛΟΓΗ)
ΣΤΡΟΓΓ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΣΥΓΚΡΙΝΕ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕ.ΕΓΓΡΑΦΟ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΣΥΜΠΙΕΣΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΣΥΝ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΥΝΕΧΙΣΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΣΥΣΚΕΥΗ.ΠΡΟΒΟΛΗΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΣΥΣΤΗΜΑ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΧΔ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΧΕΔΙΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
ΣΧΕΔΙΟ.ΝΗΜΑΤΩΝ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΣΩΡΟΣ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
ΣΩΡΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΩΡΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΩΡΟΥΤΥΠΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΣΩΣΕ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΣΩΣΕ.ΕΓΓΡΑΦΟ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΤΑΙΝΙΑ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
ΤΑΙΝΙΑ.ΜΕΤΡΗΤΗΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΤΑΙΝΙΑ μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΤΑΙΝΙΕΣ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
ΤΑΞΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΤΑΞΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΤΑΥΤΙΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΕΛΕΣΤΕΣ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΤΕΛΟΣ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΤΕΛΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΙΚ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΤΙΜΗ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΤΙΜΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΙΜΗΣΩΡΟΥ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΙΜΗΣΩΡΟΥ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΙΤΛΟΣ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
ΤΙΤΛΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΙΤΛΟΣ.ΑΡΧΕΙΟΥ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΜΗΜΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
ΤΜΗΜΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΜΗΜΑΤΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
ΤΟΝΟΣ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
ΤΟΞ.ΕΦ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΟΠΙΚΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΤΟΠΙΚΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΤΟΠΙΚΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΟΠΙΚΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΟΠΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΟΠΟΣ.ΑΡΧΕΙΟΥ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΟΤΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΤΡΑΠ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΥΠΟΣ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΤΥΠΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΥΠΟΣ.ΑΡΧΕΙΟΥ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΥΠΟΣ μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΤΥΠΩΣΕ   (ΟΘΟΝΗ & ΑΡΧΕΙΑ)
ΤΥΧΑΙΟΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΤΥΧΑΙΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΤΩΡΑ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
Υ.ΣΗΜΕΙΑ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΥΠΑΡΧΕΙ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΥΠΑΡΧΕΙ.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΥΠΕΡΚΛΑΣΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
ΥΠΜΕΡ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΥΠΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΥΠΟΜΝΗΜΑ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΥΠΩΡΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΥΨΟΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΥΨΟΣ.ΣΗΜΕΙΟΥ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΦΑΚΕΛΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΦΑΝΕΡΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΦΑΡΔΙΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΦΕΡΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
ΦΕΡΕΠΙΣΩ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
ΦΘΙΝΟΥΣΑ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΦΙΛΤΡΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΦΟΝΤΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΦΟΡΜΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΦΟΡΜΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΩΝ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΩΡΑΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΦΟΡΤΟΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΦΟΡΤΩΣΕ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
ΦΟΡΤΩΣΕ.ΕΓΓΡΑΦΟ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΦΩΝΗ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
ΦΩΤΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
Χ.ΣΗΜΕΙΑ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΧΑΡ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
ΧΑΡΑΞΕ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
ΧΑΡΚΩΔ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΧΑΡΚΩΔ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΧΡΗΣΗ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
ΧΡΟΝΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΧΡΟΝΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΧΡΩΜΑ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
ΧΡΩΜΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΧΡΩΜΑΤΑ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΨΕΥΔΕΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΨΕΥΔΗΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
ΨΗΦΙΟ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)

Και το αντίστοιχο στα Αγγλικά:

\\ Get all English topicd from Help Database
Form 80,50
Flush
Document All$
nl$={
}
Dir appdir$
Retrieve "HELP2000", "SELECT * FROM COMMANDS ORDER BY ENGLISH"
Read n
For i=1 to N {
      Retrieve "HELP2000", "SELECT * FROM COMMANDS ORDER BY ENGLISH", i
      Drop
      read Gr$, Memo$, En$, group_id
      If group_id<>22 then {
            Retrieve "HELP2000","GROUP", 1,"GROUPNUM ", group_id
            Drop 2 : Read group_gr_en$
            En$=Replace$("_"," ",En$)
            If Right$(En$,1)="(" then En$=En$+")"
            Report En$ +"   ("+Rightpart$(group_gr_en$, ","+chr$(160))+")"
            All$=En$ +"   ("+Rightpart$(group_gr_en$, ","+chr$(160))+")"+nl$
      }
}
Print
ClipBoard All$ ' to clipboard
Dir user
Save.Doc All$, "English.txt"
Win "WordPad", Quote$(Dir$+"English.txt")
$() (OPERATORS IN PRINT)
@() (OPERATORS IN PRINT)
~() (OPERATORS IN PRINT)
ABOUT (INTERPRETER)
ABOUT$ (VARS READ ONLY)
ABS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
ADD.LICENCE$() (STRING FUNCTIONS)
AFTER (FLOW CONTROL)
APPDIR$ (VARS READ ONLY)
APPEND (DATABASES)
APPEND.DOC (DOCUMENTS)
ARRAY$() (STRING FUNCTIONS)
ARRAY() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
ASC() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
ASCENDING (CONSTANTS)
ASK$() (STRING FUNCTIONS)
ASK() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
ATN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
BACK (CONSOLE COMMANDS)
BACKGROUND (CONSOLE COMMANDS)
BACKWARD() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
ΒΑΝΚ() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
BASE (DATABASES)
BEEP (SOUNDS AND MOVIES)
BINARY (DEFINITIONS)
BINARY.AND() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
BINARY.NEG() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
BINARY.NOT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
BINARY.OR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
BINARY.ROTATE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
BINARY.SHIFT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
BINARY.XOR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
BINARY const (CONSTANTS)
BITMAPS (FILE OPERATIONS)
BMP$() (STRING FUNCTIONS)
BOLD (CONSOLE COMMANDS)
BOOLEAN (CONSTANTS)
BREAK (FLOW CONTROL)
BROWSER (BROWSER COMMANDS)
BROWSER$ (VARS READ ONLY)
BUFFER (DEFINITIONS)
BUFFER() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
BYTE (CONSTANTS)
CALL (FLOW CONTROL)
CAR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
CASE (FLOW CONTROL)
CDATE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
CDR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
CEIL() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
CHANGE (TARGET & MENU)
CHARSET (CONSOLE COMMANDS)
CHOOSE.COLOR (COMMON DIALOGS)
CHOOSE.FONT (COMMON DIALOGS)
CHOOSE.ORGAN (SOUNDS AND MOVIES)
CHR$() (STRING FUNCTIONS)
CHRCODE$() (STRING FUNCTIONS)
CHRCODE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
CIRCLE (DRAWING 2D)
CLASS (DEFINITIONS)
CLEAR (INTERPRETER)
CLIPBOARD (INTERPRETER)
CLIPBOARD$ (VARS READ ONLY)
CLIPBOARD.IMAGE$ (VARS READ ONLY)
CLOSE (FILE OPERATIONS)
CLS (CONSOLE COMMANDS)
CODEPAGE (VARS READ ONLY)
COLLIDE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
COLOR (DRAWING 2D)
COLOR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
COLORS (VARS READ ONLY)
COMMAND$ (VARS READ ONLY)
COMPARE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
COMPRESS (DATABASES)
COMPUTER$ (VARS READ ONLY)
CONS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
CONST (DEFINITIONS)
CONTINUE (FLOW CONTROL)
CONTROL$ (VARS READ ONLY)
COPY (BITMAP COMMANDS)
COS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
CTIME() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
CURRENCY (CONSTANTS)
CURSOR (CONSOLE COMMANDS)
CURVE (DRAWING 2D)
DATA (STACK COMMANDS)
DATE$() (STRING FUNCTIONS)
DATE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
DATEFIELD (CONSTANTS)
DB.PROVIDER (DATABASES)
DB.USER (DATABASES)
DECLARE (DEFINITIONS)
DEF (DEFINITIONS)
DELETE (DATABASES)
DESCENDING (CONSTANTS)
DESKTOP (CONSOLE COMMANDS)
DIM (DEFINITIONS)
DIMENSION() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
DIR (COMMON DIALOGS)
DIR$ (VARS READ ONLY)
DO (FLOW CONTROL)
DOC.LEN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
DOC.PAR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
DOC.UNIQUE.WORDS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
DOC.WORDS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
DOCUMENT (DEFINITIONS)
DOS (INTERPRETER)
DOUBLE (CONSOLE COMMANDS)
DOUBLE as constant (CONSTANTS)
DRAW (DRAWING 2D)
DRAWINGS (FILE OPERATIONS)
DRIVE$() (STRING FUNCTIONS)
DRIVE.SERIAL() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
DROP (STACK COMMANDS)
DRW$() (STRING FUNCTIONS)
DURATION (VARS READ ONLY)
EACH() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
EDIT (INTERPRETER)
EDIT.DOC (DOCUMENTS)
ELSE (FLOW CONTROL)
ELSE.IF (FLOW CONTROL)
EMPTY (VARS READ ONLY)
END (INTERPRETER)
ENVELOPE$() (STRING FUNCTIONS)
EOF() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
ERROR (MODULE COMMANDS)
ERROR$ (VARS READ ONLY)
ESCAPE (MODULE COMMANDS)
EVAL$() (STRING FUNCTIONS)
EVAL() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
EVENT (DEFINITIONS)
EVERY (FLOW CONTROL)
EXECUTE (DATABASES)
EXIST() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
EXIST.DIR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
EXIT (FLOW CONTROL)
FALSE (CONSTANTS)
FALSE 2 (CONSTANTS)
FAST (INTERPRETER)
FIELD (CONSOLE COMMANDS)
FIELD$() (STRING FUNCTIONS)
FIELD as variable (VARS READ ONLY)
FILE$() (STRING FUNCTIONS)
FILE.APP$() (STRING FUNCTIONS)
FILE.NAME$() (STRING FUNCTIONS)
FILE.NAME.ONLY$() (STRING FUNCTIONS)
FILE.PATH$() (STRING FUNCTIONS)
FILE.STAMP() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
FILE.TITLE$() (STRING FUNCTIONS)
FILE.TYPE$() (STRING FUNCTIONS)
FILELEN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
FILES (FILE OPERATIONS)
FILL (DRAWING 2D)
FILTER$() (STRING FUNCTIONS)
FIND (DOCUMENTS)
FKEY (INTERPRETER)
FLOODFILL (DRAWING 2D)
FLOOR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
FLUSH (STACK COMMANDS)
FONT (CONSOLE COMMANDS)
FONTNAME$ (VARS READ ONLY)
FOR (FLOW CONTROL)
FORM (CONSOLE COMMANDS)
FORMAT$() (STRING FUNCTIONS)
FORMATING ANY TYPE (CONSTANTS)
FORMATING DATE AND TIME (CONSTANTS)
FORMATING NUMBERS (CONSTANTS)
FORMATING STRINGS (CONSTANTS)
FORWARD() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
FRAC() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
FRAME (CONSOLE COMMANDS)
FREQUENCY() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
FUNCTION (MODULE COMMANDS)
FUNCTION$() (STRING FUNCTIONS)
FUNCTION() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
GET (FILE OPERATIONS)
GLOBAL (DEFINITIONS)
GOSUB (FLOW CONTROL)
GOTO (FLOW CONTROL)
GRABFRAME$ (VARS READ ONLY)
GRADIENT (CONSOLE COMMANDS)
GREEK (CONSOLE COMMANDS)
GROUP (DEFINITIONS)
GROUP$() (STRING FUNCTIONS)
GROUP() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
GROUP.COUNT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
HALT (MODULE COMMANDS)
HEIGHT (VARS READ ONLY)
HELP (INTERPRETER)
HEX$() (STRING FUNCTIONS)
HIDE (CONSOLE COMMANDS)
HIDE$() (STRING FUNCTIONS)
HIGHWORD() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
HILOWWORD() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
HOLD (CONSOLE COMMANDS)
HWND (VARS READ ONLY)
ICON (CONSOLE COMMANDS)
IF (FLOW CONTROL)
IF$() (STRING FUNCTIONS)
IF() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
IMAGE (BITMAP COMMANDS)
IMAGE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
IMAGE.X() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
IMAGE.X.PIXELS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
IMAGE.Y() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
IMAGE.Y.PIXELS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
INKEY$ (VARS READ ONLY)
INKEY() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
INLINE (MODULE COMMANDS)
INPUT (SCREEN & FILES)
INPUT$() (STRING FUNCTIONS)
INSERT (DOCUMENTS)
INSTR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
INT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
INTEGER (CONSTANTS)
INVENTORY (DEFINITIONS)
ISLET (VARS READ ONLY)
ISNUM (VARS READ ONLY)
ISWINE (CONSTANTS)
ITALIC (CONSOLE COMMANDS)
JOYPAD (MOUSE COMMANDS)
JOYPAD() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
JOYPAD.ANALOG.X() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
JOYPAD.ANALOG.Y() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
JOYPAD.DIRECTION() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
JPG$() (STRING FUNCTIONS)
KEY$ (VARS READ ONLY)
KEYBOARD (INTERPRETER)
KEYPRESS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
LAMBDA (DEFINITIONS)
LAN$ (VARS READ ONLY)
LATIN (CONSOLE COMMANDS)
LAYER (CONSOLE COMMANDS)
LAZY$() (STRING FUNCTIONS)
LCASE$() (STRING FUNCTIONS)
LEFT$() (STRING FUNCTIONS)
LEFTPART$() (STRING FUNCTIONS)
LEGEND (CONSOLE COMMANDS)
LEN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
LEN.DISP() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
LET (DEFINITIONS)
LETTER$ (VARS READ ONLY)
LINE INPUT (FILE OPERATIONS)
LINK (MODULE COMMANDS)
LIST (INTERPRETER)
LN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
LOAD (INTERPRETER)
LOAD.DOC (DOCUMENTS)
LOCAL (DEFINITIONS)
LOCALE (CONSOLE COMMANDS)
LOCALE$() (STRING FUNCTIONS)
LOCALE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
LOG() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
LONG (DEFINITIONS)
LONG TYPE (CONSTANTS)
LOOP (FLOW CONTROL)
LOWWORD() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
MAIN.TASK (FLOW CONTROL)
MARK (CONSOLE COMMANDS)
MATCH() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
MAX() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
MAX.DATA$() (STRING FUNCTIONS)
MAX.DATA() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
MDB() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
MEMBER$() (STRING FUNCTIONS)
MEMBER.TYPE$() (STRING FUNCTIONS)
MEMO (CONSTANTS)
MEMORY (VARS READ ONLY)
MENU (TARGET & MENU)
MENU$() (STRING FUNCTIONS)
MENU.VISIBLE (VARS READ ONLY)
MENU as variable (VARS READ ONLY)
MENUITEMS (VARS READ ONLY)
MERGE.DOC (DOCUMENTS)
METHOD (DEFINITIONS)
MID$() (STRING FUNCTIONS)
MIN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
MIN.DATA$() (STRING FUNCTIONS)
MIN.DATA() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
MODE (CONSOLE COMMANDS)
MODE variable (VARS READ ONLY)
MODULE (MODULE COMMANDS)
MODULE$ (VARS READ ONLY)
MODULE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
MODULES (MODULE COMMANDS)
MONITOR (INTERPRETER)
MONITOR.STACK (VARS READ ONLY)
MONITOR.STACK.SIZE (VARS READ ONLY)
MOTION (CONSOLE COMMANDS)
MOTION.W (CONSOLE COMMANDS)
MOTION.WX (VARS READ ONLY)
MOTION.WY (VARS READ ONLY)
MOTION.X (VARS READ ONLY)
MOTION.XW (VARS READ ONLY)
MOTION.Y (VARS READ ONLY)
MOTION.YW (VARS READ ONLY)
MOUSE (VARS READ ONLY)
MOUSE.ICON (MOUSE COMMANDS)
MOUSE.KEY (VARS READ ONLY)
MOUSE.X (VARS READ ONLY)
MOUSE.Y (VARS READ ONLY)
MOUSEA.X (VARS READ ONLY)
MOUSEA.Y (VARS READ ONLY)
MOVE (DRAWING 2D)
MOVIE, MEDIA (SOUNDS AND MOVIES)
MOVIE.COUNTER (VARS READ ONLY)
MOVIE.DEVICE$ (VARS READ ONLY)
MOVIE.ERROR$ (VARS READ ONLY)
MOVIE.STATUS$ (VARS READ ONLY)
MOVIE as variable (VARS READ ONLY)
MOVIES (FILE OPERATIONS)
MUSIC (SOUNDS AND MOVIES)
MUSIC.COUNTER (VARS READ ONLY)
NAME (FILE OPERATIONS)
NEW (INTERPRETER)
NORMAL (CONSOLE COMMANDS)
NOT (ARITHMETIC FUNCTIONS)
NOT 2 (ARITHMETIC FUNCTIONS)
NOW (VARS READ ONLY)
NUMBER (VARS READ ONLY)
ON (FLOW CONTROL)
OPEN (FILE OPERATIONS)
OPEN.FILE (COMMON DIALOGS)
OPEN.IMAGE (COMMON DIALOGS)
OPERATORS (INTERPRETER)
ORDER (DATABASES)
ORDER() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
OS$ (VARS READ ONLY)
OSBIT (VARS READ ONLY)
OVER (STACK COMMANDS)
OVERWRITE (DOCUMENTS)
PAGE (PRINTINGS)
PARAGRAPH$() (STRING FUNCTIONS)
PARAGRAPH() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
PARAGRAPH.INDEX() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
PARAM$() (STRING FUNCTIONS)
PARAM() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
PARAMETERS$ (VARS READ ONLY)
PART (FLOW CONTROL)
PATH$() (STRING FUNCTIONS)
PEN (CONSOLE COMMANDS)
PEN variable (VARS READ ONLY)
PI (CONSTANTS)
PIECE$() (STRING FUNCTIONS)
PIPE (MODULE COMMANDS)
PIPENAME$() (STRING FUNCTIONS)
PLATFORM$ (VARS READ ONLY)
PLAY (SOUNDS AND MOVIES)
PLAYER (BITMAP COMMANDS)
POINT (VARS READ ONLY)
POINT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
POLYGON (DRAWING 2D)
POS (VARS READ ONLY)
POS.X (VARS READ ONLY)
POS.Y (VARS READ ONLY)
PRINT (SCREEN & FILES)
PRINTER (PRINTINGS)
PRINTERNAME$ (VARS READ ONLY)
PRINTING (PRINTINGS)
PROFILER (FLOW CONTROL)
PROPERTIES (PRINTINGS)
PROPERTIES$ (VARS READ ONLY)
PROPERTY (DEFINITIONS)
PROPERTY$() (STRING FUNCTIONS)
PROPERTY() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
PUSH (STACK COMMANDS)
PUT (FILE OPERATIONS)
QUOTE$() (STRING FUNCTIONS)
RANDOM() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
READ (STACK COMMANDS)
READY() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
RECORDS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
RECURSION.LIMIT (INTERPRETER)
REFRESH (CONSOLE COMMANDS)
RELEASE (CONSOLE COMMANDS)
REMOVE (INTERPRETER)
REPEAT (FLOW CONTROL)
REPLACE$() (STRING FUNCTIONS)
REPORT (CONSOLE COMMANDS)
REPORTLINES (VARS READ ONLY)
RESTART (FLOW CONTROL)
RETRIEVE (DATABASES)
RETURN (DATABASES)
RIGHT$() (STRING FUNCTIONS)
RIGHTPART$() (STRING FUNCTIONS)
RINSTR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
RND (VARS READ ONLY)
ROUND() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
ROW (VARS READ ONLY)
SAVE (INTERPRETER)
SAVE.AS (COMMON DIALOGS)
SAVE.DOC (DOCUMENTS)
SCALE.X (VARS READ ONLY)
SCALE.Y (VARS READ ONLY)
SCAN (TARGET & MENU)
SCORE (SOUNDS AND MOVIES)
SCRIPT (INTERPRETER)
SCROLL (CONSOLE COMMANDS)
SEARCH (DATABASES)
SEEK (FILE OPERATIONS)
SEEK() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
SELECT (FLOW CONTROL)
SET (DEFINITIONS)
SETTINGS (COMMON DIALOGS)
SGN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
SHIFT (STACK COMMANDS)
SHIFTBACK (STACK COMMANDS)
SHORTDIR$() (STRING FUNCTIONS)
SHOW (CONSOLE COMMANDS)
SHOW$() (STRING FUNCTIONS)
SIN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
SINGLE (CONSTANTS)
SINT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
SIZE.X() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
SIZE.Y() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
SLOW (INTERPRETER)
SMOOTH (DRAWING 2D)
SND$() (STRING FUNCTIONS)
SORT (DOCUMENTS)
SOUND (SOUNDS AND MOVIES)
SOUNDS (FILE OPERATIONS)
SPEECH (SOUNDS AND MOVIES)
SPEECH as variable (VARS READ ONLY)
SPEECH$() (STRING FUNCTIONS)
SPRITE (BITMAP COMMANDS)
SPRITE$ (VARS READ ONLY)
SQRT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
STACK (STACK COMMANDS)
STACK$() (STRING FUNCTIONS)
STACK() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
STACK.SIZE (VARS READ ONLY)
STACKITEM$() (STRING FUNCTIONS)
STACKITEM() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
STACKTYPE$() (STRING FUNCTIONS)
START (INTERPRETER)
STATIC (DEFINITIONS)
STEP (DRAWING 2D)
STOCK (DEFINITIONS)
STR$() (STRING FUNCTIONS)
STRING$() (STRING FUNCTIONS)
STRUCTURE (DATABASES)
SUB (MODULE COMMANDS)
SUBDIR (COMMON DIALOGS)
SUPERCLASS (DEFINITIONS)
SWAP (DEFINITIONS)
SWITCHES (INTERPRETER)
TAB (VARS READ ONLY)
TAB() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
TABLE (DATABASES)
TAN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
TARGET (TARGET & MENU)
TARGETS (TARGET & MENU)
TEMPNAME$ (VARS READ ONLY)
TEMPORARY$ (VARS READ ONLY)
TEST (INTERPRETER)
TEST() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
TEXT, HTML (BROWSER COMMANDS)
TEXT as constant (CONSTANTS)
THEN (FLOW CONTROL)
THIS (VARS READ ONLY)
THREAD (MODULE COMMANDS)
THREAD.PLAN (FLOW CONTROL)
THREADS (MODULE COMMANDS)
THREADS$ (VARS READ ONLY)
TICK (VARS READ ONLY)
TIME$() (STRING FUNCTIONS)
TIME() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
TIMECOUNT (VARS READ ONLY)
TITLE (COMMON DIALOGS)
TITLE$() (STRING FUNCTIONS)
TODAY (VARS READ ONLY)
TONE (SOUNDS AND MOVIES)
TRIM$() (STRING FUNCTIONS)
TRUE (CONSTANTS)
TRUE 2 (CONSTANTS)
TRY (FLOW CONTROL)
TUNE (SOUNDS AND MOVIES)
TWIPSX (VARS READ ONLY)
TWIPSY (VARS READ ONLY)
TYPE$() (STRING FUNCTIONS)
UCASE$() (STRING FUNCTIONS)
UINT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
UNION.DATA$() (STRING FUNCTIONS)
UNTIL (FLOW CONTROL)
USE (MODULE COMMANDS)
USER.NAME$ (VARS READ ONLY)
USGN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
VAL() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
VALID() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
VERSION (INTERPRETER)
VERSION as constant (CONSTANTS)
VIEW (DATABASES)
VOLUME (SOUNDS AND MOVIES)
VOLUME as variable (VARS READ ONLY)
WAIT (FLOW CONTROL)
WEAK$() (STRING FUNCTIONS)
WHILE (FLOW CONTROL)
WIDTH (DRAWING 2D)
WIDTH as variable (VARS READ ONLY)
WIN (INTERPRETER)
WINDOW (CONSOLE COMMANDS)
WITH (DEFINITIONS)
WORDS (DOCUMENTS)
WRITABLE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
WRITE (FILE OPERATIONS)
WRITER (INTERPRETER)
X.TWIPS (VARS READ ONLY)
Y.TWIPS (VARS READ ONLY)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου