Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Αναθεώρηση 18 (Έκδοση 8.9) ..σχεδόν τελική!

Δυο αναθεωρήσεις, η 17 και η 18.
Στη 17:
1) Ολοκληρώθηκε η βοήθεια και στα αγγλικά.
2) Έγιναν διορθώσεις (καθώς ελέχθηκε η βοήθεια για όσες εντολές δεν είχαν περαστεί και στα αγγλικά).
3) Η Προσθήκη για πίνακες και η Ένωση() για πίνακες διορθώθηκε - είχαν πρόβλημα οι εντολές Πίνακας() και Πίνακας$() για το τελευταίο στοιχείο του πίνακα, έβγαζε ότι ο δείκτης ήταν εκτός ορίου, ενώ το στοιχείο υπήρχε, και η Τύπωσε με όνομα πίνακα το εμφάνιζε.
4) Μπήκε ένας νέος διακόπτης που μπορεί να αλλάξει προσωρινά ή και μόνιμα δείτε το Βοήγθεα Διακόπτες, και είναι το txt, με Διακόπτες "+txt" στην κονσόλα της Μ2000 κάνουμε μόνιμη την αλλαγή, και οι συγκρίσεις αλφαριθμητικών γίνονται βάσει γραμμάτων και όχι βάσει τιμής γράμματος (δυαδικού αριθμού). Έτσι το α ενώ έχει τιμή μεγαλύτερη από το έ, ενώ στην σύγκριση με το διακόπτη "+txt" βγαίνει μικρότερο, όπως πρέπει να είναι. Η εντολή από τη κονσόλα Monitor δείχνει τη θέση των διακοπτών, στο τρέχον περιβάλλον. Αν δώσουμε την εντολή Διακόπτες με την Θέσε Διακόπτες "+txt" μέσα από τμήμα τότε η αλλαγή θα είναι μόνο για το τρέχον περιβάλλον.
5) Εξ ορισμού ορίστηκε το σημείο της υποδιαστολής να είναι το τρέχον, του συστήματος. Μπορούμε με το διακόπτη "-DEC" να το γυρίσουμε στην τελεία, αλλά μια εντολή Τοπικό 1032 (που είναι το ελληνικό) προσωρινά το γυρίζει στο κόμμα.
Οι εντολές εισαγωγής αριθμών από την οθόνη συγχρονίζονται με την τρέχουσα υποδιαστολή, και εμείς απλά πατάμε την τελεία κάθε φορά, και εμφανίζεται το σύμβολο της υποδιαστολής (τελεία ή κόμμα).
Στο κώδικα της Μ2000 πάντα η υποδιαστολή είναι η τελεία. Το ίδιο ισχύει και όταν κάνουμε εισαγωγή από αρχείο κειμένου κατά αριθμούς και αλφαριθμητικά. Η εντολή Γράψε που γράφει σε αρχείο κειμένου με γραμμές με αριθμούς και αλφαριθμητικά δέχτεται χωριστά το πώς θέλουμε την υποδιαστολή και πώς να αλλάζει το διαχωριστικό αριθμών/αλφαριθμητικών.

Στη 18:
Όλα τα στοιχεία ελέγχου έχουν το γεγονός About το οποίο συμβαίνει όταν πατάμε το Ctrl+F1. Δηλαδή στο στοιχείο που έχουμε την εστίαση (το καταλάβαίνουμε από την αλλαγή χρώματος, και μπορούμε να αλλάξουμε εστίαση σε στοιχεία με Tab και Shift Tab, και ένα από αυτά είναι ο τίτλος της φόρμας (δεν αλλάζει χρώμα, αλλά γίνεται το ανάποδο, όλα τα στοιχεία δεν έχουν χρώμα που να δείχνει ότι είναι επιλεγμένο)... και σε πολλά παράθυρα με Ctrl+Tab.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου