Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Αναθεώρηση 4 (Έκδοση 8.9)

Έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις. Και στη βοήθεια.
Παρόλο που έχει φτιαχτεί η αναθεώρηση 5, εδώ χρειάζεται να γράψω τι νέο έχει η 4. (η 3 δεν δημοσιεύτηκε ποτέ)

1. Σε όλες τις ακέραιες μεταβλητές πριν την εκχώρηση κάνουν στρογγυλοποίηση με τον κανόνα του 0.5, όπου όταν τα δεκαδικά είναι μεγαλύτερα ή ίσα του μισού γίνεται ολόκληρο. Όμως έχει σημασία εδώ ότι στα αρνητικά νούμερα το -2.5 θα γίνει -3 και το -2.1 θα γίνει -2.
Με το παλιό σύστημα το -2.1 και το -2.5 γίνονταν -3, δηλαδή στον αμέσως πλησιέστερο μικρότερο ακέραιο. Υπάρχει όμως η Ακ() ή Int() που δουλεύει ακόμα έτσι. Αν θέλουμε στρογγυλοποίηση με τον νέο τρόπο τότε χρησιμοποιούμε την Στρογγ() ή Round() όπου η δεύτερη παράμετρος δηλώνει μέχρι ποιο δεκαδικό θα αφήσει, και εδώ βάζουμε 0, δηλαδή κανένα δεκαδικό.
Έτσι η Στρογγ(-2.5, 0) θα δώσει το -3, ενώ η Στρογγ(-2.1, 0) θα δώσει το -2. Η Στρογγ() χωρίς δεύτερο όρισμα κάνει εξ ορισμού στρογγυλοποίηση στο 13 δεκαδικό (μέχρι 16 δεκαδικά/ψηφία έχει ένας double, ή πραγματικός, στη M2000).

2,Διορθώθηκαν ζητήματα με τα νήματα, λόγω μικρής αλλαγής σε προηγούμενες αναθεωρήσεις.

3.Νέα συνάρτηση είναι η Έτοιμο() ή Ready() όπου δέχεται ως όρισμα ένα αντικείμενο Έγγραφο και γυρνάει το -1 όταν το αντικείμενο έχει εκτελέσει μια λειτουργία χρονοβόρα όπως η φόρτωση εγγράφου. Λογικά η φόρτωση εγγράφου γίνεται άμεσα, με διακοπή εκτέλεσης μέχρι να ολοκληρωθεί. Αν όμως γίνει σε εξυπηρέτηση γεγονότος σε φόρμα τότε ενδέχεται να εκκινηθεί νέο γεγονός που να θέλει να φορτώσει ή να χρησιμοποιήσει το έγγραφο. Με τη συνάρτηση αυτή ξέρουμε αν το έγγραφο είναι έτοιμο για χρήση.
Επίσης είχε φτιαχτεί αλλά δεν είχε αναφερθεί ο τρόπος όπου κατά την φόρτωση εγγράφου αυτόματα συνδέεται το έγγραφο με τη φόρμα ώστε τυχόν κλείσιμο της φόρμας θα προκαλέσει τη διακοπή φόρτωσης. Αυτό γίνεται με ένα μπλοκ εντολών Επίπεδο αντικείμενο_φόρμα { } και μέσα σε αυτό βάζουμε την εντολή φόρτωσης (ουσιαστικά η εντολή φόρτωσης βλέπει ότι το τρέχον επίπεδο εμφάνισης είναι η φόρμα που θέλουμε και εκτελεί την φόρτωση διαβάζοντας ένα γεγονός από το έγγραφο και σε αυτό προωθεί το μήνυμα μείνε ή διέκοψε. Ανά φόρμα μπορούμε να έχουμε ένα έγγραφο για έλεγχο διακοπής. Αν επιχειρήσουμε να βάλουμε δεύτερο τότε το πρώτο δεν θα έχει "ανάδραση", θα πάρει τη θέση του το τελευταίο.

4. Διορθώθηκε η Βάση δεδομένων της βοήθειας. Μπήκαν οι εντολές Διακόπτες και Έτοιμο() και αλλάξανε τα "κεφάλαια" ονομαστικά ώστε παρόλο που μερικά φαίνονται με διάστημα έχουν το χαρακτήρα 160, και έτσι με κλικ  με το ποντίκη (δείκτη) παίρνουμε όλο το όνομα παρόλο που κανονικά το κλικ παίρνει ένα όνομα χωρίς διαστήματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου